Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Herbalife Kullanımı ile Ortaya Çıkan Mani: Olgu Sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017

Depresif Bozukluk ve Yanan Ağız Sendromu: Bir Olgu Sunumu

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 3 Mart - 07 Temmuz 2017

An Overview of ECT Practices in a Psychiatry Clinic of an University Hospital.

9th International Congress on Psychopharmacology and the 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26 Nisan - 30 Temmuz 2017