Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A New Step Size Control Technique for Blind and Non-Blind Equalization Algorithms

Radioengineering Journal, sa.22, ss.44-51, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Güneş Enerjili Araba İçin Sayısal Vites Sistemi

3E Electrotech, sa.177, ss.224-227, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Variable Threshold Based Cutting Method for Virtual Surgery Simulations

26th Annual International Symposium on Computer and Information Science, London, Kanada, 26 - 28 Eylül 2011, ss.445-449 identifier identifier

Variable Threshold Based Cutting Method for Virtual Surgery Simulations

International Symposium on Computer and Information Sciences, Londra, İngiltere, 26 - 28 Eylül 2011, ss.445-449

Yeni ve Çok Düşük Maliyetli Bir Baskı Devre Hazırlama Yöntemi

Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Aralık 2009, cilt.13, ss.1-4

Pasif Tutarlı Konumlandırma Sistemlerinde TDOA Ölçüm Doğruluğunun Hedef Takibi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2009, cilt.3, ss.121-126