Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prognostic Value of Uric Acid for Pulmonary Thromboembolism

RESPIRATORY CARE, vol.62, no.8, pp.1091-1096, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Prognostic value of red cell distribution width in patients with sarcoidosis

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.9, no.1, pp.34-38, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Intensive Pulmonary Care After Liver Surgery: A Retrospective Survey From a Single Center

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.45, no.3, pp.986-992, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Comparision of procalcitonin and CURB-65 in pneumonia

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.40, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Tracheobronchopathia Osteoplastica with Behcet's Disease: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.4, pp.1109-1113, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Non-Small Cell Lung Cancer Presenting with Unilateral Retinal Detachment: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.3, pp.813-817, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The role of risk factors in delayed diagnosis of pulmonary embolism

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.29, no.1, pp.26-32, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Swine H1N1 infection in a renal transplant recipient.

Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, vol.8, no.4, pp.318-20, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Pulmonary atelectasis and survival in advanced non-small cell lung carcinoma

UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.115, no.3, pp.176-180, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

CLONINGER'S TEMPERAMENT AND CHARACTER DIMENSION OF PERSONALITY IN PATIENTS WITH ASTHMA

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, vol.40, no.3, pp.273-287, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An Interesting Cause of Trauma: A Ship's Signal Flare

WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE, vol.20, no.4, pp.391-392, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mediastinal Lymph Nodes: Assessment With Diffusion-Weighted MR Imaging

JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING, vol.30, no.2, pp.292-297, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Factors Contributing to Regular Smoking in Adolescents in Turkey

JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, vol.79, no.3, pp.93-97, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Meteorological parameters and seasonal variations in pulmonary thromboembolism

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.26, no.9, pp.1035-1041, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Endobronchial metastasis from testicular seminoma

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.17, no.6, pp.493-495, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Complaints related to smoking cessation

Tuberkuloz ve Toraks, vol.55, no.4, pp.364-369, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Tweezers in the right bronchial system.

Respiration; international review of thoracic diseases, vol.74, pp.214, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Wegener's Granulomatosis with Parotid Gland Involvement and Pneumothorax

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.12, pp.133-137, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

The cost of pulmonary thromboembolism treatment

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.68, no.3, pp.293-304, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Benign Mediastinal/Hiler Lenfadenopatilerde Etyoloji

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Story of an Uncommon Aspiration“Where is the Voice Prosthesis?”

Turkiye Klinikleri Arch Lung, vol.19, no.2, pp.65-68, 2018 (Other Refereed National Journals)

Diyabetik Nefropatisi olan Bir Hastada Sebebi Bilinmeyen Ateş Varlığı

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.16, pp.201-204, 2007 (Other Refereed National Journals)

Endobronşiyal yabancı cisim olgularımız

Akciğer Arşivi, vol.7, pp.22-24, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bronş Karsinomlu Bir Olguda Akrometastaz

Toraks Dergisi, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

KTÜ Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mounier Kuhn syndrome together with bronchial asthma

Minerva Pneumologica, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Complaints related to smoking cessation Tüberküloz Toraks 55 4 364 369

Tüberkoloz Toraks, no.55, pp.364, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diyabetik Nefropatisi olan Bir Hastada Sebebi Bilinmeyen Ateş Varlığı

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, pp.93

Renal Transplant Alıcısında Swine H1N1 Enfeksiyonu

12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, pp.1

İlk Bulgusu Miyokard İnfarktüsü Olan Bir Antifosfolipid Sendromu

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, pp.77

Bening Mediastinal/hiler Lenfadenopatilerde Etyoloji

2. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

’’Sigara bırakma tedavisinde Farmakolojik Tedavi’’

ASYOD 2. Yıllık Kongresi, Turkey, 15 - 18 March 2017

’’Sigara bırakma tedavisi atölye çalışması

ASYOD 2. Yıllık Kongresi, Turkey, 15 - 18 March 2017

Yıllara göre pulmoner emboli sıklığı ve mortalitesi değişiyor mu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2016

Hakem

TTD Yıllık Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

Tanı Güçlüğü Yaşanan Bir Olguda Kriptojenik Organize Pnömoni

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2016, pp.1

Gabapentin e Bağlı İlaç Akciğeri Olgu Sunumu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 16 - 20 March 2016

Program Değerlendirmede İstatistiksel Yaklaşımlarla AnketGeliştirme Deneyim

Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015, Turkey, 23 - 24 October 2015

Program Değerlendirmede İstatistiksel Yaklaşımlarla Anket Geliştirme Deneyimi

Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015, İzmir, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.27

Results of Turkish smoking cessation polyclinics data’s analysis (TUSPA study)

European Respiratory Society Congress, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 September 2015, pp.3

Prognostic role of red cell distribution with (RWD) at pulmonary embolism (PTE).

American Thoracic Society International Conference, Denver, Colarado, United States Of America, 15 - 20 May 2015, pp.1

Alveoler Hemoraji İle Başvuran Bir Leptospiroz Olgusu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Sarkoidozda Mevsimsel Farklılık

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sarkoidozda Eritrosit dağılım genişliği seviyesi

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Omuz ağrısı ile başvuran akçiğer hemartomu(olgu sunumu).

Üçüncü Ulusal Acil Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 September - 09 June 2006, pp.109

Books & Book Chapters

Ventilatörle İlişkili Pnömoni (VİP).

in: Erişkin ve Çocuklarda Solunum Sistemi Enfeksiyonları Temel Başvuru Kitabı, Özlü T, Özçelik U,Köksal İ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.269-298, 2014

Anafilaksi

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A, Editor, Rotatıp, İstanbul, pp.764-766, 2012

Pulmoner Nokardia

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A, Editor, Rotatıp, İstanbul, pp.318, 2012

Pulmoner Aspergilosis.

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A, Editor, Rotatıp, İstanbul, pp.324-328, 2012

Pulmoner Aktinomikoz

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A, Editor, Rotatıp, İstanbul, pp.322-323, 2012

Ventilatörle İlişkili Pnömoni

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A, Editor, Rotatıp Kitabevi, İstanbul, pp.263-265, 2012

Hastanede Gelişmiş Pnömoniler

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A, , Editor, Rota Yayın Yapım, İstanbul, pp.259-262, 2012

Allerjik Bronkopulmoner Aspergillosis (ABPA

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A, Editor, Rotatıp, İstanbul, pp.364-365, 2012

Solunumsal Semptomlar

in: Aile Hekimleri İçin Göğüs Hastalıkları, Karadağ M, Metintaş M, Özlü T, Kaya A, Editor, Sentez, Ankara, pp.40-48, 2011

Zarar azaltma

in: Tütün ve TütünKontrolü kitabı., ZA Aytemur, Akçay Ş, Elbek O, Editor, Matsis, İstanbul, pp.485-491, 2010

Tütün Bağımlılığı ve Sigara Bırakma Tedavisi

in: Solunum Sistemi ve hastalıkları Temel Başvuru Kitabı, Özlü T, Metintaş M,Karadağ M, Kaya A, Editor, İstanbul Tıp, İstanbul, pp.1797-1814, 2010

Bronşektazi,Tip II Solunum Yetmezliği. NİV, Hastaneye yatış sıklığını azaltır mı?

in: Solunum Desteği Gereken Hastalarda Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, İrfan Uçgun, Editor, Ads Toraks Yayınları, Eskişehir, pp.183-185, 2005