Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2002 - 2006 Lisans

    Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2013 Yüksek Lisans

    PARETO MÜDAHALELİ YARI-MARKOV RASTGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECLERİNİN ASİMPTOTİK YÖNTEMLERLE İLCELENMESİ

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri , Matematik