Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On Application of Random Walk with Delay and Pareto Distributed Interference of Chanceto an Insurance Model

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2013, ss.70