Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 International Conference on Chemical Energy and Semiconductor Photochemistry (CESCOP)

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 International Conference on Chemical Energy and Semiconductor Photochemistry (CESCOP)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 27. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Biyosensör Tasarımı ve Uygulamalarında Son Gelişmeler Lisansüstü Yaz Okulu

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2011 25. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 Metabolomik Çalıştayı (Lisansüstü Yaz Okulu)

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2010 24. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 22

h-indeksi (WOS): 4