Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Thermodynamic Parameters for Thermal Inactivation of Alpha-Amylase from Macro Algae Tissue

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENERGY AND SEMICONDUCTOR PHOTOCHEMISTRY, 4 - 06 Eylül 2019

TERMOFİLİK BİR REKOMBİNANT GLUKOZ İZOMERAZIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN MUTASYONLA GELİŞTİRİLMESİ

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, cilt.40, ss.313

Termofilik Bir Bakteri Olan Geobacillus sp. TF17 Suşundan Esteraz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

25. Ulusal Kimya Kongresi-Uluslararası Katılımlı, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.119

Polifenol Oksidaz Enziminin Lactarius Piperatustan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

24. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010