Araştırma Alanları

 • Kartoğrafya

 • Harita Mühendisliği-Geomatik

 • Arazi Yönetimi

 • Kentsel Alan Düzenlemesi

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Kent Bilgi Sistemleri

 • Konumsal Veri Altyapıları

 • Harita Projeksiyonları

 • Harita Tasarımı

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Veritabanı ve Veri Yapıları

 • Veri Yapıları

 • Veritabanı Sistemleri

 • Mühendislik ve Teknoloji