Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Semantic definition and matching for implementing national spatial data infrastructures

JOURNAL OF SPATIAL SCIENCE, cilt.61, ss.441-459, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Value differences in development applications and distribution relations: A case study of Trabzon

International Journal of Physical Sciences, cilt.6, ss.8007-8017, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Semantic Web Services For Implementing National Spatial Data Infrastructures

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, no.7, ss.685-692, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İdari Sınırlar Verisinin Bağlantılı Açık Veri Olarak Yayınlanması

GEOMATİK DERGİSİ, cilt.5, ss.171-185, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konumsal Verilerin Bağlantılı Veri Olarak Yayınlanması : Trabzon Örneği

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, ss.228-237, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Taşkın Alanlarının Belirlenmesi, MapBOX Ortamında Sunumu ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Harita Dergisi, ss.38-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Semantik Veri Tanımlama

JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ, cilt.1, ss.85-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Semantik Veri Tanımlama

JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ, cilt.1, ss.85-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Value Differences In The Development Applications And The Distribution Relations A Case Study Of Trabzon

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEMANTIC LINKING SPATIAL RDF DATA TO THE WEB DATA SOURCES

ISPRS Technical Commission IV Symposium 2018, Delft, Hollanda, 1 - 05 Ekim 2018, ss.639-645

BAĞLANTILI VERİLERİN YAYINLANMASI VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

VII. UZAKTAN ALGILAMA CBS SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, ss.1-9

Konumsal Verilerin Bağlantılı Veri Olarak Yayınlanması

6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.1-9

Ontoloji Tasarım Modelleri ve Karayolu Teması için Uygulanması

15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.1-8

Semantic Definition and Matching for National Spatial Data Infrastructure

INSPIRE Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2012, ss.1-35

Ulusal Konumsal Veri Altyapılarının gerçekleştirimi için Semantik Web Servisleri

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (Chamber of Surveying Engineering) 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2009, ss.1-8

Implementing Spatial Data Infrastructures with Semantic Web Services

European Commission Inspire Conference, Maribor, Slovenya, 23 - 25 Haziran 2008, ss.1-39

Environmental Decision Making, Spatial Data Infrastructures and Semantic Web

International Conference on the Planet Earth: Environment, Maritime Policies&Energy ıssues in the Black Sea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, ss.1-10

Integrated Coastal Management, Marine Spatial Data Infrastructures, and Semantic Web Services

International Conference On Marine Data and Information Systems, Atina, Yunanistan, 20 - 23 Mart 2008, ss.1-12