Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

 • 2014 - 2015 Diğer

  Technische Universiteit Delft, Faculty Of Mechanıcal Engıneerıng, Department Of Bıomechanıcal Engıneerıng

 • 2005 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Universiteit Gent, Mühendislik Fakültesi, Otomatik Kontrol

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Lisans Technical English

 • Lisans Sistem Dinamiği ve Kontrol

 • Lisans ME 3001 System Dynamics and Control

 • Lisans Computer Programming

 • Lisans MAKİNA DİNAMİĞİ

 • Lisans Bilim ve Teknoloji Tarihi