Assoc. Prof. GÖKALP ALTUN


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp

Kalp ve Damar Cerrahi


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Cardiovascular System Surgery

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

89

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

91

H-Index (Scopus)

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 2003

1995 - 2003

Expertise In Medicine

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp, Turkey

1987 - 1993

1987 - 1993

Undergraduate

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Surgery Medicine Sciences

Cardiovascular System Surgery

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2008

2008

Pericardial Cyst

KAKLIKKAYA İ., ALTUN G.

HEART SURGERY FORUM , vol.11, pp.134, 2008 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

BAZİLİK VEN TRANSPOZİSYONUNDA (BVT) ERKEN VE GEÇ DÖNEM PATENSİ VE KOMPLİKASYONLAR

PULATHAN Z., ALTUN G.

19. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ 10. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.5

2019

2019

Akılcı İlaç Kullanımı

ALTUN G.

Damar Cerrahisinde Gri Alanlar.. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Trabzon, Turkey, 07 September 2019

2019

2019

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Renal Replasman Tedavisi Stratejileri

ALTUN G.

ProConTrabzon2. Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrı’xxda tartışmalı konular, Trabzon, Turkey, 22 June 2019

2018

2018

Hem Kronik Venöz Yetmezlik Hem Periferik Arter Hastalığı Olan Hastaları Nasıl Tedavi Edelim?

ALTUN G.

Ven Akademisi Ordu Toplantısı, Ordu, Turkey, 15 December 2018

2017

2017

Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerin matürasyon gecikmesinde tedavi

PULATHAN Z., ALTUN G., OĞUZ Ş., HEMŞİNLİ D., ÖZDEMİR A. C., GÜVEN K. Y.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017

2017

2017

Genç hemodiyaliz hastasında santral stenoza bağlı hızlı büyüyen bazilik ven anevrizması (Olgu Sunumu).

PULATHAN Z., Altun G.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 09 November 2017 - 12 January 2018, vol.26, no.2, pp.73

2017

2017

Tip III komplike AVF anervrizmasında otojen greftle translokasyon (Olgu Sunumu)

Hemşinli D., PULATHAN Z., Altun G.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.26, no.2, pp.73

2017

2017

ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL ANEVRİZMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ

PULATHAN Z., ALTUN G., ÖZDEMİR A. C., HEMŞİNLİ D., GÜVEN K. Y.

18. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ 9. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017

2017

2017

Arteriyovenöz fistül anevrizmalarında cerrahi tedavi.

PULATHAN Z., Altun G., Özdemir A. C., Hemşinli D., Güven Y.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.24, no.2, pp.18

2017

2017

HEMODİYALİZ AMAÇLI ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLLERİN MATURASYON GECİKMESİNDE TEDAVİ

PULATHAN Z., ALTUN G., OĞUZ Ş., HEMŞİNLİ D., ÖZDEMİR A. C., GÜVEN K. Y.

18. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ 9. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.18

2017

2017

Cerrahi tedavi yapılan üst ekstremite vasküler yaralanmaları.

PULATHAN Z., Altun G., Hemşinli D., Özdemir A. C., Güven Y.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.26, no.2, pp.47

2017

2017

Hemodiyaliz amaçlı AVF’lerin maturasyon gecikmesinde tedavi.

PULATHAN Z., Altun G., Oğuz Ş., Hemşinli D., Özdemir A. C., Güven Y.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 09 November 2017 - 12 January 2018, vol.24, no.2, pp.18

2015

2015

DENEYSEL RÜPTÜRE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI MODELİNDE ERİTROPOETİNİN BÖBREK HASARINA ETKİSİ

ALTUN G., YAVUZ Ç., DOĞUŞ H., MENTEŞE A., YULUĞ E., PULATHAN Z.

17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ 8. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015

2015

2015

Hemodiyalizde Erken Kanülasyon Greftlerinin Primer ve Sekonder Açıklık Oranları.

ALTUN G., HEMSINLI D., PULATHAN Z., GÜVEN K. Y.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi. 8. Fleboloji Kongresi., Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, pp.13

2015

2015

Deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modelinde eritropoetinin böbrek hasarına etkisi.

Altun G., Çakıroğlu Y., Hemşinli D., Menteşe A., Yuluğ E., PULATHAN Z.

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi., Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2, pp.4

2015

2015

Mortalitesi yüksek pelvik travmada iki aşamalı iliyak bypass ve spiral venöz greft kullanımı (Olgu sunumu).

PULATHAN Z., Altun G., Hemşinli D., Güven Y.

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2, pp.71

2015

2015

Deneysel Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması Modelinde Eritropoetinin Böbrek Hasarına Etkisi.

ALTUN G., ÇAKIROĞLU Y., HEMSINLI D., MENTEŞE A., YULUĞ E., PULATHAN Z.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi. 8. Fleboloji Kongresi., Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, pp.18

2015

2015

Hemodiyaliz amaçlı damar erişiminde iskemik monomelik nöropati.

PULATHAN Z., Altun G., Hemşinli D.

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi., Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2, pp.88

2015

2015

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi

Altun G., Oğuz Ş., PULATHAN Z., Hemşinli D., Dinç H., Civelek A.

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Ankara, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2, pp.40

2015

2015

Hemodiyalizde erken kanülasyon greftlerinin kısa ve orta dönem primer ve sekonder açıklık oranları

PULATHAN Z., Altun G., Hemşinli D., Güven Y.

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2, pp.87

2014

2014

Venöz bacak ülserleri ve tedavi seçenekleri

ALTUN G.

İnteraktif Venöz Yetersizlik Toplantıları, Trabzon, Turkey, 10 May 2014

2013

2013

AXİLLER ARTER BASINÇ MONİTORİZASYONU

KUTANİS D., ÖZDEMİR Ş., ALTUN G., BEŞİR A., AKGÜN E., ERTÜRK E., et al.

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

2013

2013

Axiller Arter Basınç Monitorizasyonu.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

BEŞİR A., KUTANİS D., ALTUN G., KARATEPE E., ERTÜRK E., EROĞLU A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.484

2013

2013

YUKSEK RiSKLi HASTADA AKSiLLOBiFEMORAL BYPAS~ GREFT UYGULAMASINDA ANESTEZi YONETiMi

KUTANİS D., ERTÜRK E., AKDOĞAN A., BEŞİR A., ÖZKAN A. R., ALTUN G.

19. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013

2013

2013

“Uzamış Kalp Cerrahisinde Kanama Diyatezi Gelişen Hastada Fibrinojen Kullanımı

KUTANİS D., ERTÜRK E., ALTUN G., PULATHAN Z., TOKER T., HAMZAÇEBİ M., et al.

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.157

2013

2013

Yüksek riskli hastada aksillobifemoral bypass greft uygulamasında anestezi yönetimi

KUTANİS D., ERTÜRK E., AKDOĞAN A., BEŞİR A., ÖZKAN A. R., ALTUN G.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.1

2013

2013

Uzamış kalp cerrahisinde kanama diyatezi gelişen hastada fibrinojen kullanımı

KUTANİS D., ERTÜRK E., ALTUN G., PULATHAN Z., TOKER T., HAMZAÇEBİ M., et al.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.157

2013

2013

Yüksek Riskli Hastada Aksillobifemoral Bypass Greft Uygulamasında Anestezi Yönetimi.

BEŞİR A., KUTANİS D., ERTÜRK E., AKDOĞAN A., ALTUN G., ÖZKAN A. R.

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.51

2013

2013

YÜKSEK RiSKLi HASTADA AKSiLLOBiFEMORAL BYPASS GREFT UYGULAMASINDA ANESTEZi YÖNETiMi

KUTANİS D., ERTÜRK E., AKDOĞAN A., BEŞİR A., ÖZKAN A. R., ALTUN G.

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 19. ULUSAL KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 16 - 09 May 2013

2012

2012

Role of ethyl pyruvate in remote organ injury in an experimental model of ruptured abdominal aortic aneurysm

PULATHAN Z., ALTUN G., GÜVEN Y., HEMSINLI D., DUZCAN I., MENTEŞE A., et al.

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2012, vol.15, no.1, pp.78

2012

2012

The effect of tranexamic acid And desmopressin acetate infusion on coagulation parameters in patients operated under dual antiplatelet therapy

HEMSINLI D., PULATHAN Z., ALTUN G., GÜVEN Y., CIVELEK A.

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2012, vol.15, no.1, pp.21

2010

2010

Ratlarda geçici aort oklüzyonu sonrasında oluşan akciğer hasarının azaltılmasında traneksamik asidin rolü

PULATHAN Z., SAĞLAM F., ALTUN G., GÜVEN Y., ERGENE Ş. M., ÇAKIROĞLU Y., et al.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.153

2009

2009

Result of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusion Model

MENTEŞE Ü., KAKLIKKAYA İ., KORAMAZ İ., PULATHAN Z., ALTUN G., MENTEŞE A., et al.

5. Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2009

2009

2009

Results of Ethyl Pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model

MENTEŞE Ü., KAKLIKKAYA I., KORAMAZ İ., PULATHAN Z., ALTUN G., MENTEŞE A., et al.

. 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2009, vol.12, no.1, pp.37-38

2009

2009

Arteryel ve venöz oklüzyonla seyreden hemanjioendotelyoma vakası.

ALTUN G., PULATHAN Z., KORAMAZ İ., GÜVEN Y., HEMSINLI D., ÖZCAN F.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.128

2009

2009

Üst ekstremitenin primer derin ven trombozlar

ALTUN G., PULATHAN Z., KORAMAZ İ., GÜVEN Y., ÇAKIROĞLU Y., ÖZCAN F.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.111

2009

2009

Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül anevrizmalarında greft interpozisyonu

PULATHAN Z., ALTUN G., SAĞLAM F., LİMANDAL K., ÇAKIROĞLU Y., HEMSINLI D.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.107

2009

2009

Alt ekstremitenin nontravmatik akut arter tıkanıklığında cerrahi tedavi.

PULATHAN Z., ALTUN G., SAĞLAM F., LİMANDAL K., ÇAKIROĞLU Y., ERGENE M., et al.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.79

2009

2009

Tromboemboli ile seyreden aksillobrakial gerçek anevrizma olgusu

ALTUN G., KORAMAZ İ., PULATHAN Z., GÜVEN Y., ÇAKIROĞLU Y., ÖZCAN F.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.127

2008

2008

Kritik alt ekstremite iskemisinde cross-femoral bypass

PULATHAN Z., ALTUN G., GÜVEN Y., KORAMAZ İ., ÇAKIROĞLU Y., KAKLIKKAYA I., et al.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.244

2008

2008

Arteriovenöz fistül fonksiyonunu devam ettirmek için uygulanan sekonder cerrahi girişimler.

PULATHAN Z., ALTUN G., GÜVEN Y., ÖZTÜRK H., KAKLIKKAYA I., KORAMAZ İ., et al.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.252

2008

2008

Ekstrakranial internal karotis arter anevrizmaları (2 olgu sunumu)

PULATHAN Z., ALTUN G., BAHADIR O., LİMANDAL K.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.389

2007

2007

Brusellozun neden olduğu akut derin ven trombozu

ALTUN G., KORAMAZ İ., PULATHAN Z., GÜVEN Y., MENTEŞE Ü., ÖZCAN F.

XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2007, pp.144

2005

2005

Effect of N-Acetylcysteine in ischemia-reperfusion injury following experimental aortic occlusion

ALTUN G., PULATHAN Z., KORAMAZ İ., KAKLIKKAYA I., HALİLOĞLU E., GÜVEN Y., et al.

1th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2005, pp.26

2005

2005

Üst ekstremitede transaxiller yaklaşımla sempatektomi

PULATHAN Z., KORAMAZ İ., ALTUN G., GÜVEN Y., SAVAŞ K., HALİLOĞLU E., et al.

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.214

2005

2005

POPLİTEAL ARTER ANEVRİZMALARI

PULATHAN Z., KORAMAZ İ., ALTUN G., GÜVEN K. Y., HALİLOĞLU E., USTA S., et al.

XII. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005

2005

2005

Hemodiyaliz için alt ekstremite fistül uygulamaları

PULATHAN Z., KORAMAZ İ., GÜVEN Y., ALTUN G., HALİLOĞLU E., USTA S., et al.

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.213

2005

2005

Lemierre Sendromu (2 olgu nedeniyle)

PULATHAN Z., SAVAŞ K., SAVAŞ F., ALTUN G., KORAMAZ İ.

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.202

2005

2005

Behçet hastalığında rüptüre abdominal aortoiliak anevrizma

PULATHAN Z., KAKLIKKAYA I., KORAMAZ İ., ALTUN G., SAVAŞ K., USTA S., et al.

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.201

2005

2005

Popliteal arter anevrizmaları

PULATHAN Z., KORAMAZ İ., ALTUN G., GÜVEN Y., HALİLOĞLU E., USTA S., et al.

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.53

2000

2000

PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA SERUM LİPOPROTEİN (a) DÜZEYLERİ

GÜVEN K. Y., PULATHAN Z., ÖREM A., ALTUN G., KURT Ö.

VI. ULUSAL GÖĞÜS ve KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000

2000

2000

Abdominal aortanın kisthidatik rüptürüne bağlı enfekte false anevrizması

PULATHAN (UZUN) Z., GÜVEN Y., ABEŞ M., ALTUN G., KURT Ö., HALİLOĞLU E., et al.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000, pp.192

2000

2000

Periferik arter hastalığında serum Lipoprotein(a) düzeyleri.

GÜVEN Y., PULATHAN (UZUN) Z., ÖREM A., ALTUN G., KURT Ö.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000, pp.32

1998

1998

Rüptüre abdominal aort anevrizmaları

PULATHAN (UZUN) Z., GÜVEN Y., TANDOĞAN A., ALTUN G., ÖZCAN F.

V.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 1998, pp.185

1998

1998

RÜPTÜRE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI

PULATHAN Z., GÜVEN K. Y., TANDOĞAN A., ALTUN G., ÖZCAN F.

V. GÖĞÜS ve KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 1998

1996

1996

Üst ekstremite arter yaralanmaları

KAKLIKKAYA I., PULATHAN (UZUN) Z., ÖZDEMİR R., FİLİZLİOĞLU H., GÜVEN Y., TANDOĞAN A., et al.

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.76

1996

1996

Popliteal arter yaralanmaları

KAKLIKKAYA İ., PULATHAN (UZUN) Z., ÖZDEMİR R., FİLİZLİOĞLU H., GÜVEN Y., TANDOĞAN A., et al.

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.38

1996

1996

POPLİTEAL ARTER YARALANMALARl

KAKLIKKAYA İ., PULATHAN Z., ÖZDEMİR R., FİLİZLİOĞLU H., GÜVEN K. Y., TANDOĞAN A., et al.

IV. GÖĞÜS ve KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, MARMARİS, Turkey, 29 October - 01 November 1996

1996

1996

Aortoiliak oklüzyonlarda cerrahi tedavi

PULATHAN (UZUN) Z., KAKLIKKAYA İ., FİLİZLİOĞLU H., TANDOĞAN A., ÖZDEMİR R., ALTUN G., et al.

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.65

Books & Book Chapters

2020

2020

Postoperatif Derin SternalEnfeksiyonlar

ALTUN G.

in: Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi, Mehmet Ali KAYGIN ORCID iD: 0000-0003-2038-8244, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.217-223, 2020

Awards

October 2015

October 2015

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi. 8. Fleboloji Kongresi. Antalya. 29 Ekim-1 Kasım 2015. (Kongre Ödüllü Sözel Sunularda 1. lik Ödülü)

ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİCitations

Total Citations (WOS): 89

h-index (WOS): 6