Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Obturator bypass in the treatment of prosthetic graft infection: Classic but still effective

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.480-483, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unexpected image on a chest radiograph

SCOTTISH MEDICAL JOURNAL, cilt.62, ss.156-158, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of foreign body in right atrium with percutaneous snare technique: a fractured, totally implantable venous access port

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.25, ss.286-289, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Silent killer: A scalpel in the aortic wall after spinal surgery

NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA, cilt.50, ss.294-296, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The diagnostik value of ishhemia- modified albümin in the diagnosis of aortic pathology

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, ss.62-67, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Epithelioid hemangioendothelioma leading to arterial and venous occlusion

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.427-430, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Augmentation index and aortic pulse wave velocity in patients with abdominal aortic aneurysms

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.7, ss.421-425, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The diagnostic value of ischemia-modified albumin in the diagnosis of aortic pathology

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, ss.62-67, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Results of ethyl pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.18, ss.310-314, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of papaverine and carbon dioxide alone or in combination on the blood flow of internal thoracic artery

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.132, ss.1126-1130, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship of Serum Pentraxin-3 with Peripheral Arterial Disease

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.17, ss.187-192, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Percutaneus Closure of Traumatic Popliteal Artery Pseudoaneurysm Using Amplatzer Vascular Plug.

THE HEART SURGERY FORUM, cilt.14, ss.104-105, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Results of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusin Model

THE HEART SURGERY FORUM, cilt.12, ss.37-38, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Oluşan Masif Hava Embolisinin Yönetimi ve Tedavisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.103-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık kalp cerrahisi sırasında oluşan masif hava embolisinin yönetimi ve tedavisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.103-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pericardial Cyst

HEART SURGERY FORUM, cilt.11, ss.134, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde Gerçekleşen Açık Kalp Ameliyatlarının Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12(4), ss.441-446, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Popliteal Arter Yaralanmaları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12(4), ss.427-433, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemodiyaliz amaçlı AVF’lerin maturasyon gecikmesinde tedavi.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 09 Kasım 2017 - 12 Ocak 2018, cilt.24, no.2, ss.18

Tip III komplike AVF anervrizmasında otojen greftle translokasyon (Olgu Sunumu)

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26, no.2, ss.73

Genç hemodiyaliz hastasında santral stenoza bağlı hızlı büyüyen bazilik ven anevrizması (Olgu Sunumu).

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 09 Kasım 2017 - 12 Ocak 2018, cilt.26, no.2, ss.73

Arteriyovenöz fistül anevrizmalarında cerrahi tedavi.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.24, no.2, ss.18

Cerrahi tedavi yapılan üst ekstremite vasküler yaralanmaları.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26, no.2, ss.47

Hemodiyalizde erken kanülasyon greftlerinin kısa ve orta dönem primer ve sekonder açıklık oranları

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.87

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.40

Deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modelinde eritropoetinin böbrek hasarına etkisi.

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.4

Mortalitesi yüksek pelvik travmada iki aşamalı iliyak bypass ve spiral venöz greft kullanımı (Olgu sunumu).

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.71

Hemodiyalizde Erken Kanülasyon Greftlerinin Primer ve Sekonder Açıklık Oranları.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi. 8. Fleboloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.13

Hemodiyaliz amaçlı damar erişiminde iskemik monomelik nöropati.

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.88

Deneysel Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması Modelinde Eritropoetinin Böbrek Hasarına Etkisi.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi. 8. Fleboloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.18

AXİLLER ARTER BASINÇ MONİTORİZASYONU

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Axiller Arter Basınç Monitorizasyonu.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.484

YUKSEK RiSKLi HASTADA AKSiLLOBiFEMORAL BYPAS~ GREFT UYGULAMASINDA ANESTEZi YONETiMi

19. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Uzamış kalp cerrahisinde kanama diyatezi gelişen hastada fibrinojen kullanımı

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.157

Yüksek Riskli Hastada Aksillobifemoral Bypass Greft Uygulamasında Anestezi Yönetimi.

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.51

“Uzamış Kalp Cerrahisinde Kanama Diyatezi Gelişen Hastada Fibrinojen Kullanımı

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.157

Yüksek riskli hastada aksillobifemoral bypass greft uygulamasında anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.1

The effect of tranexamic acid And desmopressin acetate infusion on coagulation parameters in patients operated under dual antiplatelet therapy

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2012, cilt.15, no.1, ss.21

Role of ethyl pyruvate in remote organ injury in an experimental model of ruptured abdominal aortic aneurysm

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2012, cilt.15, no.1, ss.78

Results of Ethyl Pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model

. 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2009, cilt.12, no.1, ss.37-38

Üst ekstremitenin primer derin ven trombozlar

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009, cilt.18, no.2, ss.111

Alt ekstremitenin nontravmatik akut arter tıkanıklığında cerrahi tedavi.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009, cilt.18, no.2, ss.79

Tromboemboli ile seyreden aksillobrakial gerçek anevrizma olgusu

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009, cilt.18, no.2, ss.127

Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül anevrizmalarında greft interpozisyonu

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009, cilt.18, no.2, ss.107

Arteryel ve venöz oklüzyonla seyreden hemanjioendotelyoma vakası.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009, cilt.18, no.2, ss.128

Kritik alt ekstremite iskemisinde cross-femoral bypass

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008, ss.244

Arteriovenöz fistül fonksiyonunu devam ettirmek için uygulanan sekonder cerrahi girişimler.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008, ss.252

Ekstrakranial internal karotis arter anevrizmaları (2 olgu sunumu)

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008, ss.389

Brusellozun neden olduğu akut derin ven trombozu

XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2007, ss.144

Effect of N-Acetylcysteine in ischemia-reperfusion injury following experimental aortic occlusion

1th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Muğla, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2005, ss.26

Popliteal arter anevrizmaları

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005, ss.53

Hemodiyaliz için alt ekstremite fistül uygulamaları

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005, ss.213

Lemierre Sendromu (2 olgu nedeniyle)

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005, ss.202

Behçet hastalığında rüptüre abdominal aortoiliak anevrizma

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005, ss.201

Üst ekstremitede transaxiller yaklaşımla sempatektomi

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005, ss.214

Periferik arter hastalığında serum Lipoprotein(a) düzeyleri.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2000, ss.32

Abdominal aortanın kisthidatik rüptürüne bağlı enfekte false anevrizması

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2000, ss.192

Rüptüre abdominal aort anevrizmaları

V.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Ekim 1998, ss.185

Üst ekstremite arter yaralanmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 1996, cilt.4, no.3, ss.76

Aortoiliak oklüzyonlarda cerrahi tedavi

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 1996, cilt.4, no.3, ss.65

Popliteal arter yaralanmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 1996, cilt.4, no.3, ss.38