Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Eylül 2017 Natural Product Research

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mart 2017 International Journal of Secondary Metabolıte

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi