Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sequential Green Extraction of Caffeine and Catechins from Green Tea

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.6, ss.283-291, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biosynthesis and Characterizatıon of Silver Nanopartıiles from the Lemon Leaves Extract

Cumhuriyet Science Journal Faculty of Science, cilt.40, ss.170-172, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Recycling of Tea Waste: Simple and Effective Separation of Caffeine and Catechins by Microwave Assisted Extraction (MAE)

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, ss.78-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of Some Extraction Methods for Isolation of Catechins and Caffeine from Turkish Green Tea

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.2, ss.16-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New approaches for effective microwave assisted extraction of caffeine and catechins from green tea

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.3, ss.3-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extraction of antioxidative principles of Achillea biserrata M. Bieb. and chromatographic analyses

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.2, ss.3-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biosynthesis and Characterizatıon of Silver Nanopartıiles from the Lemon Leaves Extract

EsAn 2018 Uluslararası Eser Analiz Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2018, ss.170-172

Synthesis and Characterization of Sılver Nanopartıcles Using Green Tea

1 st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1125

Microwave Assisted Extraction of Green Tea

6th Black Sea basin Conference on Analytical Chemistry, Trabzon, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2013, ss.10

‘Macro-Size Isolation of Catechins and Other Products from Green Tea and Chromatographic Analyzes’,

8th Aegean Analytical Chemistry Days conference from September, İzmir, Türkiye, 16 - 20 Eylül 2012, ss.19

Yeşil Çaydan Mikrodalga Ekstraksiyonu İle Kateşin ve Kafeinin İzolasyonu

VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.161

Bazı Verbascum Türlerinden Biyoaktif Bileşiklerin İzolasyonu ve Fenolik Bileşen İçerikleri’

Kromatografi 2011, Kongre bildiri özetleri kitapçığı, Diyarbakır, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.71

Antıoxıdant Actıvıtıes, GS / MS Analysıs and Phenolıc Profıles of Achillea biserrata and Hysopus officinalis Extracts’,

International Workshop on Antioxidant Capacity/Activity Assay Methods, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2010, ss.28