Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilişsel Esnekliğin Negatif Ayak İzi Yanılsaması Üzerindeki Etkisi

Psikolojide Çevre ve İklim değişikliği çalışmaları sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 November 2022, pp.5-7 Sustainable Development

Grup yanlılığının bellekte uymaya etkisinin futbol taraftarlığı üzerinden incelenmesi

21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2022, pp.5-7

FUTBOL TAKIMI TARAFTARLIĞI İLE İÇ GRUP/DIŞ GRUP ÖZDEŞİMİNİ BELLEKTEUYMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020

Books & Book Chapters

İklim Değişikliği ve Bilişsel Psikoloji

in: GÜNCEL PSİKOLOJİ VE SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI III, Cahit Aslan,İsmail Sanberk, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.97-105, 2023 Sustainable Development

Bellek Yanılgıları

in: CEZBEDİCİ BİR RENK SKALASININ OLUŞUMU PSİKOLOJİNİN ALT DİSİPLİNLERİ, Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.45-61, 2022

KARAR VERMEDE BİRLEŞME YANILGISI: MASKE, MESAFE, TEMİZLİK

in: Zamanın İzleri : Salgın, Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA,Doç. Dr. Badegül CAN EMİR,Doç Dr. Serkan DEMİREL, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.30-40, 2021

Bilişsel Psikoloji Açısından Aşk ve Sevgi

in: Ezeli Bir Gizem: Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni, Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.99-125, 2021

DRM Listelerinde Bellekte Uyma Davranışı: İki Alternatifli Zorunlu Seçim Yöntemi ve Hatırlıyorum/Biliyorum Değerlendirmesi ile Tanıma Belleğinin İncelenmesi

in: DRM Listelerinde Bellekte Uyma Davranışı: İki Alternatifli Zorunlu Seçim Yöntemi ve Hatırlıyorum/Biliyorum Değerlendirmesi ile Tanıma Belleğinin İncelenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.437-472, 2020