Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelikte çift taraflı femur boyun yetersizlik kırığı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Ortopedik Cerrahide Kemik Kusurlarının Onarımında Odun Kullanımı

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.1867-1873

Perenous longus tendonu ile anterior cruciate ligament rekonstrüksiyonu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 28 October 2007, pp.64

Tendon regeneration (An anatomical and histological study in sheep

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.55-58

Multifokal osteoid osteoma

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 15 - 17 September 2004, pp.43

Tachdjian ortezi ile tedavi edilen perthes hastalarının geç dönem sonuçları

XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 - 23 October 2003, pp.444-446

Lateral menisküs ön boynuzuna ait bir meniskofemoral ligament (vaka takdimi)

6. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 26 October 2002, pp.1

Humerus cisim kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımız

1. OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 9 - 11 February 2000, pp.82

Metrics

Publication

35

Citation (WoS)

95

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

80

H-Index (Scopus)

6

Project

1

Open Access

1