Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Single-stage medial open reduction and Pemberton acetabuloplasty in developmental dysplasia of the hip

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.25, ss.504-508, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metal-on-metal dysplasia cup total hip arthroplasty for hip osteoarthritis secondary to developmental dysplasia of the hip

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.25, ss.154-157, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral femoral neck insufficiency fractures in pregnancy

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.25, ss.60-62, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison between conservative and surgical treatment in Perthes disease

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.132, ss.87-92, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The long-term results of brace treatment in Perthes disease

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.25-29, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chondroblastoma in the anterior cruciate ligament origo: A case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.113-116, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of capitellar osteochondritis dissecans with a tendon graft: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.55-57, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radiological evaluation of combined valgus extension osteotomy and tectoplasty for the treatment of Herring group C Perthes patients

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.22, ss.64-68, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of human amniotic fluid on posterolateral spinal fusion: an experimental preliminary study

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.22, ss.166-171, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anterior cruciate ligament reconstruction with the peroneus longus tendon

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.42, ss.38-43, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA EKSTERNAL FİKSATÖR UYGULAMALARIMIZ

HACETTEPE ORTOPEDİ DERGİSİ, cilt.10, ss.137-140, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortopedik Cerrahide Kemik Kusurlarının Onarımında Odun Kullanımı

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, ss.1867-1873

Perenous longus tendonu ile anterior cruciate ligament rekonstrüksiyonu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 28 Ekim 2007, ss.64

Tendon regeneration (An anatomical and histological study in sheep

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.55-58

Multifokal osteoid osteoma

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004, ss.43

Wood as a graft in osteochondral defect of the knee joint ( experimental study in sheep).

International Cartilage Repair Society 5 th Symposium, Gent, Belçika, 26 - 29 Mayıs 2004, ss.25

Perthes hastalığında derotasyon varus osteotomisinin farklı iki tekniğinin geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması

XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 18 - 23 Ekim 2003, ss.447-450

Tachdjian ortezi ile tedavi edilen perthes hastalarının geç dönem sonuçları

XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 18 - 23 Ekim 2003, ss.444-446

Lateral menisküs ön boynuzuna ait bir meniskofemoral ligament (vaka takdimi)

6. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Ekim 2002, ss.1

Enfekte kalça artroplastilerinde iki aşamalı revizyon cerrahisi ve siprofloksasin rifampisin tedavisi sonuçları

XVII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2001, ss.211-213

The results of two stage revision surgery in infected arthroplasties.

Narodni Kongres CSOT, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2 - 05 Mayıs 2001, ss.112

Humerus cisim kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımız

1. OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2000, ss.82