Araştırma Alanları

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyokimya

 • Enzimoloji

 • Proteomiks

 • Biyoinformatik

 • Biyolojik Veritabanları

 • Mikrobiyoloji

 • Bakteriyoloji

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Genetik Mühendisliği

 • Genomiks

 • Mikrobiyal Genetik

 • Protein Mühendisliği

 • Temel Bilimler