Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  • 2019 - 2020 Diğer

    Youngstown State University, Computer Science And Information Systems, Computer Science And Information Systems