Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modern convolutional object detectors for nuclei detection on pleural effusion cytology images

Multimedia Tools and Applications, cilt.79, ss.15417-15436, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Novel Approach for Bi-Level Segmentation of Tuberculosis Bacilli Based on Meta-Heuristic Algorithms

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.18, ss.113-120, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Automatic panorama with auto-focusing based on image fusion for microscopic imaging system

SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING, cilt.8, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Automatic panorama with auto-focusing based on image fusion for microscopic imaging system

Signal,SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING, cilt.8, ss.5-20, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parçacık Sürü Zekası Optimizasyonu ile Mikroskobik Görüntülerin Segmentasyonunda Farklı Entropi Ölçülerinin Etkisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.1-8, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Other Color Spaces on Shape from Focus

4th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2019, Samsun, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2019, ss.42-46 identifier

Automated nuclei detection in serous effusion cytology with stacked sparse autoencoders

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4

3D panoramic imaging for cytopatological analysis in light microscopic system

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4

3D Panoramic Imaging for Cytopatological Analysis in Light Microscopic System

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Automated Nuclei Detection in Serous Effusion Cytology with Stacked Sparse Autoencoders

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Image panorama without loss of focusing for microscopic systems

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2017, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.135-140 identifier identifier

Microscopic Image Segmentation Based on Swarm Inteliigence Optimization Algorithms

Akıllı sistemlerde Yenilikler ve Uygulama Konferansı, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2017, ss.1-4

Determination of optimum auto focusing function for cytopathological assessment processes

Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Trabzon, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.1-4

Automated nuclei detection in serous effusion cytology based on machine learning

Signal Processing and Communication Applications (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.1-4

Optimal focusing with extended depth of focus in microscopic systems

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2017, ss.1-4

Optimal Focusing with Extended Depth of Focus in Microscopic Systems

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Automated Nuclei Detection in Serous Effusion Cytology based on Machine Learning

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Automated cell nuclei segmentation in pleural effusion cytology using active appearance model

17th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2017, Ystad, İsveç, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.59-69 identifier identifier

Mikroskobik Görüntülemede Otomatik Odaklamalı Panoramik Görüntü Birleştirme

XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı,, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.67-71

Image Panaroma with Autofocusing on Microscopic Imaging

20th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016 identifier

Tüberküloz Bakterilerinin Tespiti Amacıyla Ateşböceği Algoritmasına Dayalı Mikroskobik İmgelerin Bölütlenmesi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1-4

Renkli SIFT Tabanlı Görüntü Sahtecilik Tespit Yöntemi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1-4

Microscopic image segmentation based on firefly algorithm for detection of tuberculosis bacteria

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.851-854

Microscopic image segmentation based on firefly algorithm for detection of tuberculosis bacteria

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015 23th, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.851-854

Image forgery detection based on Colour SIFT

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1741-1744

Virtual mouse control with hand gesture information extraction and tracking

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1893-1896

Image Forgery Detection based on Colour SIFT

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1741-1744 identifier identifier

Virtual Mouse Control with Hand Gesture Information Extraction and Tracking

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1893-1896 identifier identifier

Microscopic Image Segmentation Based on Firefly Algorithm for Detection of Tuberculosis Bacteria

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.851-854 identifier identifier

İmge Füzyon Yöntemine Dayalı Mikroskobik Görüntülemede otomatik Odaklama

IEEE SIU 2014, 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1857-1860

Auto-focusing on microscopic imaging with image fusion method

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1857-1860

Auto-Focusing on Microscopic Imaging with Image Fusion Method

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1857-1860 identifier identifier

Otomatik Mikroskobi Görüntüleme Sistemi

IEEE SIU 2013, 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Nisan 2013, ss.423-427

Microscobic imaging with automatic scanner

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Nisan 2013, ss.1-4