Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Financing Renewable Energy Projects: An Empirical Analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, ss.180-185, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Financing renewable energy projects: An empirical analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, ss.180-185, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yüksek ve Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerin Karbondioksit Emisyonları Bakımından Sınıflandırılması

II. Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), Balıkesir, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.336-345

Beşeri Sermaye Yatırımlarının Etkinlik Analizi: Eğitim ve Sağlık Yatırımları Özelinde Karadeniz Bölgesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.92

Optimal Portföy Seçiminde Bulanık Mantık Yaklaşımı: BİST Teknoloji Alanındaki Hisse Senetlerine Uygulanması

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2017, ss.62

İç Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi: Temel Bileşenler Analizi

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2017, ss.91

İnsani Gelişme Endeksi Bileşenleri Açısından Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılması: Lojistik Regresyon Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.411

Enerji Göstergeleri Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: Bulanık Kümeleme Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.410

Türkiye’deki Bölgesel Ayırımın Yaşam Endeksi Bağlamında Diskriminant Analizi ile İncelenmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.412

Biological and Phytochemical Studies on Onosma isauricum Boiss and Heldr

Natural Prodructs and Drug Discovery – Future Perspectives Symposium, VİYANA, Avusturya, 13 - 14 Kasım 2014