Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Modernleşmesini 'Devletin Bekası' Kavramı Üzerinden Okumak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.35, ss.421-442, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Modernleşmesini ’Devletin Bekası’ Kavramı Üzerinden Okumak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.35, ss.421-442, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SİYASET TEORİSİNDE VATANDAŞLIK MODELLERİ HERMAN R VAN GUNSTEREN İN SINIFLANDIRMASI

TURKISH STUDIES, cilt.10, sa.14, ss.17-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Place Of Darwin's Evolutionist Thought In Western Materialism

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.135

The Place Of Darwin’xxs Evolutionist Thought In Western Materialism

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

Batı Materyalizminde Darwin'in Evrimci Düşüncesinin Yeri

The First International Congress of Creation in the Light of Science, Şanlıurfa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.33-34

BİR OSMANLI AYDINI OLARAK AHMED ŞUAYB’IN PARA’YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2017, ss.531-540

SAİD NURSİ’DE İSLAM, İNSAN VE İKTİSAT

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2017, ss.541-551

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Kadın

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.20-25

Batı Düşüncesinin İflası

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.1-10