Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Milliyetçilik Çağında "Türk" Kimliği: Algı ve Kurgu

TÜRK YURDU, vol.33, no.308, pp.40-43, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Milliyetçi Tahayyül ve Dil Tartışmaları

TÜRK YURDU, vol.32, no.295, pp.594-598, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmet Ağaoğlu: Bir Türkçünün Trajik Öyküsü

TÜRK YURDU, vol.31, no.28, pp.84-91, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Yurdu (1911-1931)

Türk Yurdu, vol.25, no.213, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Batı Materyalizminde Darwin'in Evrimci Düşüncesinin Yeri

The First International Congress of Creation in the Light of Science, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.33-34

The Place Of Darwin's Evolutionist Thought In Western Materialism

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.135

Türkiye'de Yabancı Göçmenlerin Entegrasyon Sorunları

Third International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.3, pp.155-166

Türkiye'de Kültürel Modernleşmenin İdeolojik Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Third International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.1, pp.155-169

Sovyetler Birliği Sonrası Orta Asya'da Kültür ve Kimlik

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.73

Kırgızistan'da Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.51

Sovyetler Birliği Sonrası Orta Asya’xxda Kültür ve Kimlik

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 26 - 27 October 2017

Türkiye'de Hükümet Sistemi Tartışmaları

II. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.293-301

Türk Siyasetinde Bir Çatışma Alanı olarak Kültür

II. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.273-279

Bir Ceza Soruşturması Yöntemi Olarak Meclis Soruşturması Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.365-374

Orta-Asya'da Kırım-Tatar Kimliği

IV. TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 4 - 11 June 2007, vol.3, pp.247-260

Books & Book Chapters

Türkiye de Ulusçuluk ve Dil Politikaları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Batılılaşma ve Küreselleşme Arasında Türkiye’xxde Kültür ve Medeniyet Tartışmaları

in: Küreselleşme ve Türkiye ye Etkileri, ERCAN MURAT, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.39-58, 2010

Küreselleşme, Türk Kimliği ve Türk Dili

in: Türk Kimliği Ayvaz Gökdemir e Armağan, ÖZDEMİR ÇAĞATAY, Editor, Ötüken Yayınları, İstanbul, pp.779-807, 2009

Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması

in: Mete Tunçay’xxa Armağan, ALKAN MEHMET Ö., BORA TANIL, KORALTÜRK MURAT, Editor, İletişim yayınları, İstanbul, pp.203-220, 2007

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti

in: Modern Türkiye de Siyasî Düşünce Liberalizm, YILMAZ MURAT, Editor, İletişim yayınları, İstanbul, pp.307-315, 2005

TÜRKİYE'DE ULUSÇULUK VE DİL POLİTİKALARI

İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003

Other Publications