Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Milliyetçiliğinde Anadolu Tahayyülü: Remzi Oğuz Arık

ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.76-83, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti’xxnin Duraklama Döneminde Kamu Yönetiminin Islahına Yönelik Öneriler: Koçi Bey, Katip Çelebi ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa

Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.3, pp.196-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti'nin Duraklama Döneminde Kamu Yönetiminin Islahına Yönelik Öneriler: Koçi Bey, Katip Çelebi ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa

PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.196-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'nin Yakın Dönem Dil Politikaları

PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.57-66, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Balkanlar'da Milliyetçilik ve Din

PESA ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.1-10, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Balkanlar’xxda Milliyetçilik ve Din

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milliyetçilik Çağında "Türk" Kimliği: Algı ve Kurgu

TÜRK YURDU, vol.33, no.308, pp.40-43, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Milliyetçi Tahayyül ve Dil Tartışmaları

TÜRK YURDU, vol.32, no.295, pp.594-598, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Ağaoğlu: Bir Türkçünün Trajik Öyküsü

TÜRK YURDU, vol.31, no.28, pp.84-91, 2011 (Other Refereed National Journals)

1960'larda Türkiye'de Din, Siyaset ve Demokrasi: Muhafazakârlıktan İslamcılığa

DEMOKRASİ PLATFORMU, no.14, pp.87-102, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türk Yurdu (1911-1931)

Türk Yurdu, vol.25, no.213, 2005 (Other Refereed National Journals)

Rus Dil Politikaları ve Bugünkü Türk Lehçeleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.141, pp.169-182, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Place Of Darwin's Evolutionist Thought In Western Materialism

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.135

Batı Materyalizminde Darwin'in Evrimci Düşüncesinin Yeri

The First International Congress of Creation in the Light of Science, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.33-34

Türkiye'de Yabancı Göçmenlerin Entegrasyon Sorunları

Third International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.3, pp.155-166

Türkiye'de Kültürel Modernleşmenin İdeolojik Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Third International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.1, pp.155-169

Kırgızistan'da Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.51

Sovyetler Birliği Sonrası Orta Asya'da Kültür ve Kimlik

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.73

Kırgızistan’xxda Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 26 - 27 October 2017

Sovyetler Birliği Sonrası Orta Asya’xxda Kültür ve Kimlik

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 26 - 27 October 2017

Türk Siyasetinde Bir Çatışma Alanı olarak Kültür

II. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.273-279

Türkiye'de Hükümet Sistemi Tartışmaları

II. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.293-301

Bir Ceza Soruşturması Yöntemi Olarak Meclis Soruşturması Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.365-374

Orta-Asya'da Kırım-Tatar Kimliği

IV. TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 4 - 11 June 2007, vol.3, pp.247-260

Books & Book Chapters

Türkiye de Ulusçuluk ve Dil Politikaları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Batılılaşma ve Küreselleşme Arasında Türkiye'de Kültür ve Medeniyet Tartışmaları

in: KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİ, Ercan M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.39-58, 2010

Batılılaşma ve Küreselleşme Arasında Türkiye’xxde Kültür ve Medeniyet Tartışmaları

in: Küreselleşme ve Türkiye ye Etkileri, ERCAN MURAT, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.39-58, 2010

Küreselleşme, Türk Kimliği ve Türk Dili

in: AYVAZ GÖKDEMİR'E ARMAĞAN, Özdemir Ç., Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.779-807, 2009

Küreselleşme, Türk Kimliği ve Türk Dili

in: Türk Kimliği Ayvaz Gökdemir e Armağan, ÖZDEMİR ÇAĞATAY, Editor, Ötüken Yayınları, İstanbul, pp.779-807, 2009

Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması

in: METE TUNÇAY'A ARMAĞAN, Koraltürk M., Bora T., Alkan M. Ö., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.203-220, 2007

Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması

in: Mete Tunçay’xxa Armağan, ALKAN MEHMET Ö., BORA TANIL, KORALTÜRK MURAT, Editor, İletişim yayınları, İstanbul, pp.203-220, 2007

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti

in: MODERN TÜRKİYE'DE SİYASİ DÜŞÜNCE/LİBERALİZM, Yılmaz M., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.307-315, 2005

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti

in: Modern Türkiye de Siyasî Düşünce Liberalizm, YILMAZ MURAT, Editor, İletişim yayınları, İstanbul, pp.307-315, 2005

TÜRKİYE'DE ULUSÇULUK VE DİL POLİTİKALARI

İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003

Other Publications