Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Yeni Tip Periferal Sübstitue Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2002 Yüksek Lisans

  Karışık Donörlü Makrosiklik Halka İçeren (E,E)-Dioksim ve Kompleks Formasyonlarının Sentezi ve Karakterizasyonu

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2012Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK

 • 2009Yazarlık Yazılımı Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü

 • 2007Eğitimde Çoklu Zeka Uygulamaları Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü

 • 2007Ölçme Değerlendirme Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü

 • 2005Temel Bilgisayar ve ÖSYS işlemleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÖSYM

 • 2002Öğretimde Rehberlik Hizmetleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 • 2002Fen Bilimleri Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü