Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and electrochemistry of new octa-substituted metal-free and metallophthalocyanines

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.68, ss.1847-1858, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

’Synthesis of polyfluoro substituted Co(II), Fe(II) phthalocyanines and their usage as catalysts for aerobic oxidation of benzyl alcohol

2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, OEMT2016, Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016, ss.109-110

Tetrakis (4-?2-[2-(2-Naftiloksi)Etoksi]Etoksi?) Grubu İçeren Yeni Ftalosiyaninler

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2011, ss.67

Yeni Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 - 20 Haziran 2009, ss.44

Sübstitüe Tetrakis-[2-(1-Naftiloksi)Etoksi] Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.133

N6O2 N6S2 Makrobisiklik grup içeren yeni metal free ve nikel II ftalosiyanin sentezi karekterizasyonu

XIX. Ulusal Kimya Kongresi Ege Üniversitesi, İzmir, Kuşadası, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2005, ss.305