Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Approach to the patient in the management of mediastinitis

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.21, no.3, pp.872-873, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A giant pericardial cyst

CARDIOVASCULAR JOURNAL OF AFRICA, vol.22, no.6, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Results of ethyl pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.18, no.4, pp.310-314, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Cholesterol crystal embolism - Case report

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY, vol.32, no.1, pp.113-116, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Results of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusin Model Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde etil pirüvat uygulamasının sonuçları

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.18, no.4, pp.310-314, 2010 (Other Refereed National Journals)

Results of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusin Model

THE HEART SURGERY FORUM, vol.12, pp.37-38, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pericardial Cyst

HEART SURGERY FORUM, vol.11, pp.134, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekstrakardiyak aterosklerotik arter hastalıklarında Chlamydia Pneumoniae’nin rolü

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, vol.9, pp.229-232, 2001 (Other Refereed National Journals)

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde Gerçekleşen Açık Kalp Ameliyatlarının Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12(4), pp.441-446, 1996 (National Refreed University Journal)

Popliteal Arter Yaralanmaları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12(4), pp.427-433, 1996 (National Refreed University Journal)

Serbest oksijen radikal temizleyici olarak Aprotinin’in rolü (Deneysel çalışma).

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.2, no.3, pp.208-216, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Result of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusion Model

5. Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2009

Results of Ethyl Pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model

. 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2009, vol.12, no.1, pp.37-38

Arteriovenöz fistül fonksiyonunu devam ettirmek için uygulanan sekonder cerrahi girişimler.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.252

Kritik alt ekstremite iskemisinde cross-femoral bypass

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.244

Effect of N-Acetylcysteine in ischemia-reperfusion injury following experimental aortic occlusion

1th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2005, pp.26

Behçet hastalığında rüptüre abdominal aortoiliak anevrizma

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.201

Üst ekstremite arter yaralanmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.76

POPLİTEAL ARTER YARALANMALARl

IV. GÖĞÜS ve KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, MARMARİS, Turkey, 29 October - 01 November 1996

Popliteal arter yaralanmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.38

Aortoiliak oklüzyonlarda cerrahi tedavi

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.65

Abdominal aort anevrizmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.22

Tavşan iskelet kası reperfüzyonunda Aprotinin’in rolü

III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 30 September 1994, vol.2, pp.33