Araştırma Alanları

  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

  • Oşinografi

  • Biyolojik Oşinografi (Deniz Biyolojisi

  • Canlı Deniz Kaynakları

  • Deniz Ekolojisi

  • Mühendislik ve Teknoloji