Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microplankton Composition and Spatial Distribution Along the West Antarctic Peninsula During the Late Summer of 2017

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.20, sa.10, ss.739-747, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Temporal and ontogenetic variation in the diet of three small pelagic fish in the Black Sea of Turkey

MARINE BIODIVERSITY, cilt.49, sa.4, ss.1799-1812, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distribution of mesozooplankton along to Anatolian coast in Black Sea over autumn period

INDIAN JOURNAL OF GEO-MARINE SCIENCES, cilt.45, sa.2, ss.269-276, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Abundance And Distribution Of Cyanobacteria Synechococcus Spp In The South-Eastern Black Sea During 2001 Summer

INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, cilt.33, sa.4, ss.365-368, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Moleculer Diagnosis of Fish Diseases: a Review

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.3, sa.2, ss.131-138, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KARADENİZ’DE BÜTÜNLEŞİK İZLEME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KARADENİZ ZOOPLANKTON ÇALIŞMALARI: 2018-2019

2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, ss.106-109

Oithona davisae (FerrariF.D.Orsi,1984), a new invader for SouthEastern Black Sea Coast: Invasion, history and present situation

Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Makedonya, 3 - 06 Ekim 2019, cilt.44, ss.100

DETERMINATION OF GRAIN SIZE FRACTIONS OF RECENT SEA SEDIMENTS IN THE SOUTHEASTERN BLACK SEA (TRABZON) COASTS

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE 2019, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.767-774

DENIZLERDEKI BIYOLOJIK KIRLILIK VE SOSYO-EKONOMIK ETKILERI

2. International Turkish World Congress on Edication and Social Sciences, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.6, ss.591-600

DENİZLERDEKİ BİYOLOJİK KİRLİLİK VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

2nd international Turkic World Congress on Educational and Social Science, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.6

Doğu Karadeniz Kıyı ve Açık Deniz Ekosisteminde Klorofil-a'nın Mevsim ve Derinliğe Bağlı Yapısı

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.28-29

Pleurobrancia pileus (O. F. Müller, 1776)’un İlkbaharda Güneydoğu Karadeniz Ekosistemindeki Dağılımı

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.384-385

OIL SAC IN COPEPODITE STAGES OF Calanus euxinus FROM THE BLACK SEA

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Aralık 2017

Parasagitta setosa’nın Doğu Karadeniz’deki Populasyonu ve Dağılımı / Population And Distribution of Parasagitta setosa in The Eastern Black Sea

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.236

Diatom/Dinoflagellate Ratio of Black Sea Phytoplankton Along 2007-2014

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.251

KARADENİZ KIYILARI BOYUNCA DİŞİ Calanus euxinus larda YAĞ KESESİ BOYUTUNUN SONBAHAR DÖNEMİNDE DEĞİŞİMİ

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2016, ss.250-251

Karadeniz Kıyıları Boyunca Dişi Calanus euxinus'larda Yağ Kesei Boyutunun Sonbahar Döneminde Değişimi

1.Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2016, ss.250-251

INVESTIGATION ON METAL CONCENTRATIONS AND ABUNDANCE OF THE SOUTH EASTERN BLACK SEA PLANKTON

41st CIESM Congress Kiel, Germany, Kiel, Almanya, 12 - 16 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.1-2

Determnation of Sediment Grain Size In The Coastal Zone of Black Sea

1. International Black Sea Congress On Environmental Sciencess, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

DETERMINATION OF SEDIMENT GRAIN SIZE IN THE COASTAL ZONE OF BLACK SEA

1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, Giresun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.467

GÜNEYDOĞU KARADENİZ EKOSİSTEMİNDE FİTOPLANKTON BOY GRUPLARININ PİGMENTE DAYALI TAHMİNİ

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.249-250

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROZOOPLANKTONUN KOPEPOD DİYETİNE KATILIMI

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.65-66

KARADENİZ KIYILARI BOYUNCA Calanus euxinus’un YAĞ KESESİ BOYUTUNUN SONBAHAR DÖNEMİNDE DEĞİŞİMİ

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.63-64

Diurnal Vertical Migration Of Copepods In The Eastern Black Sea Marine Ecosystem

International Conference on Fishery and Aquaculture, A View Point Upon The Sustainable Management Of The Water Resources In The Balkan Area, Galatia, Romanya, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.96

Doğu Karadeniz'de Sagitta setosa'nın Populasyon Yapısı, Dağılımı ve Üreme Özellikleri

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.685-693

Karadeniz'in Türkiye Kıyılarının Sonbahar 2005'te Meroplankton Yapısı

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.647-656

Dynamics of Total Suspended Matter on the Southern Coast of Black Sea

Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, İstanbul, Türkiye, 02 Eylül 2006, cilt.1, sa.1, ss.81-92

Weekly Changes of Synehococcus spp. And Pigment Concentration in the South Eastern Black Sea Coast

Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond,Istanbul, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2006, ss.466-474

Mapping and Comparison Different Sensors’ Geophysical Products in Eastern Black Sea Region

MERIS –AATSR Workshop, European Space Agency (ESA), Frascati, İtalya, 26 - 30 Eylül 2005, ss.210-217

Kitap & Kitap Bölümleri

STATE AND DYNAMICS OF THE BLACK SEAECOSYSTEM

Black Sea State Of Environment Report 2009-2014/5, Anatoly Krutov, Editör, Publications of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution(BSC) 2019, İstanbul, ss.8-473, 2019

2016 Karadeniz Bütünleşik Kirlilik İzleme Sonuç Raporu

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi, Çolpan Polat Beken ve diğ., Editör, TÜBİTAK MAM, Ankara, ss.1-76, 2017

Plankton Izleme Kılavuzu

Deniz İzleme Kılavuzları, , Editör, TÜBİTAK MAM Matbaası Gebze/Kocaeli, Kocaeli, 2017

Plankton izleme Klavuzu

Deniz İzleme Klavuzları, , Editör, TÜBİTAK MAM Matbaası Gebze/Kocaeli, Ankara, ss.1-31, 2017

Recent Situaiton of Phytoplankton, Primary Production and Zooplankton in the Southern Black Sea

Turkish Fisheries in The Black Sea, Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Bayram ÖZTÜRK, Mustafa ZENGİN, Editör, Turkish Marine Research Foundation (Tüdav), İstanbul, ss.24-52, 2014