Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2008 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1998 - 2002 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Ulubey (Ordu-KD Türkiye) Yöresi Tersiyer Volkanitlerinin Petrografisi, Petrokimyası, 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd İzotop Jeokimyası ve Petrojenezi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2002 Yüksek Lisans

  İkizce (Ünye-Ordu) Yöresindeki Volkanik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Petrochemical and geochronological study of volcanic rocks from NE Turkey (Postdoctoral Researcher)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Rennes University, France

 • 2007An international summer school: Isotope Geochemistry and Geochronology of Tectonic Processes

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK-MTA-TUVAK-KTÜ, Marmaris

 • 2001Magmatik Petrojenez Lisans üstü Yaz Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK-MTA-JMO, Akçakoca

 • 1998Yabancı Dil Hazırlık

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTU Yabancı Diller Bölümü, Trabzon