Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Dönemden Anayasal Döneme Osmanlıda Yerel Yönetimler

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.136-149, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YENİ SİSTEM, YENİ KURUMLAR:YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU

V.STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.28-38

KÜRESELLEŞME VE DEĞİŞEN VATANDAŞLIK

13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.625-635