Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epithelioid hemangioendothelioma leading to arterial and venous occlusion

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.427-430, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of papaverine and carbon dioxide alone or in combination on the blood flow of internal thoracic artery

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.132, ss.1126-1130, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Three 1,2,4-triazole derivatives containing subtituted benzyl and benzylamino groups

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, cilt.61, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Popliteal Arter Yaralanmaları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12(4), ss.427-433, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde Gerçekleşen Açık Kalp Ameliyatlarının Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12(4), ss.441-446, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemodiyalizde Erken Kanülasyon Greftlerinin Primer ve Sekonder Açıklık Oranları.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi. 8. Fleboloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.13