Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelişen biyomateryallerin kuafaj tedavisindeki yeri

Türk Dişhekimleri Bilimsel Dergisi, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF DENTAL EXPERIENCE ON THE ASSESSMENT OF LOCALIZATION AND DEPTH OF APPROXIMAL LESIONS

6th international congress of the Society of Restorative Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2011, cilt.15, ss.771-857