Announcements & Documents

Faz Diyagramları_12_Hafta
Lecture Note
4/29/2019
Çeliklerin Sınıflandırılması
Lecture Note
3/25/2019
Çıkıcı Besleyici Hesapları için Grafikler
Lecture Note
12/26/2018
Takım Tezgahları ve Talaşlı İmalat
Lecture Note
11/15/2018
Dökme Demirler
Lecture Note
7/26/2017
Döküm Teknolojileri Ders Notu
Lecture Note
7/26/2017
Dökme Demirler
Lecture Note
7/26/2017
Faz Diyagramları_11_Hafta
Lecture Note
5/25/2017

Üçlü Faz Diyagramları 11_Uclu_faz_diyagramlari.pdf Creative Commons License

Faz Diyagramları_10_Hafta
Lecture Note
5/25/2017
Faz Diyagramları_9_Hafta
Lecture Note
4/19/2017

İzotermal Dönüşüm Diyagramları 09_Hafta_İzotermal_Faz_Dönüşümleri_....pdf Creative Commons License

Faz Diyagramları_8_Hafta
Lecture Note
4/9/2017

Su verme sertleştirmesi, Yüzey sertleştirme ısıl işlemleri 08_Hafta_Su_verme_sertleştirmesi_yü....pdf Creative Commons License

Faz Diyagramları_7_Hafta
Lecture Note
4/9/2017
Faz Diyagramları_6_Hafta
Lecture Note
3/27/2017

Çeliklerin sınıflandırılması, Ötektik demir-sementit faz dönüşümleri, dökme demirlerin sınıflandırılması 06_Hafta_demir_karbon_çelikler_ötek....pdf Creative Commons License

Faz Diyagramları_5_Hafta
Lecture Note
3/24/2017

Katı hal faz dönüşümleri, Demir-sementit faz diyagramı 05_Hafta_katı_faz_geçisler_demir_ka....pdf Creative Commons License

Faz Diyagramları_4_Hafta
Lecture Note
3/12/2017

Peritektik ve Monotektik Faz Diyagramları 04_Hafta_peritektik_monotektik .pdf Creative Commons License

Faz Diyagramları_3_Hafta
Lecture Note
3/6/2017

Ötektik Faz Diyagramları 03_Hafta_Ötektik_bileşim.pdf Creative Commons License

Faz Diyagramları_2_Hafta
Lecture Note
3/3/2017

İki bileşenli faz diyagramları, izomorfus faz diyagramları, dengesiz katılaşma 2_İki bileşenli faz diyagramları.pd....pdf Creative Commons License

Faz_Diyagramları_01_Giris
Lecture Note
2/20/2017

Genel bilgiler, Tek bileşenli faz diyagramları 1_Giriş.pdf Creative Commons License