Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2019 - Devam Ediyor Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

    Editörler Kurulu Üyesi