Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi

Maliye Dergisi, sa.178, ss.224-239, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.439-460, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorunu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, sa.2, ss.439-460, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede BEPS Eylem Planı ve Değerlendirilmesi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.447-459, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KARAYOLLARINDA FİYATLANDIRMA VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI: BİR MODEL ÖNERİSİ

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.89-108, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları Bir Model Önerisi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.89-107, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Borç Krizi Nasıl Neden ve Nereye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.209-232, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The European Debt Crisis: How, Why and Where?

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, sa.1, ss.209-232, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Teşvikler: Türkiye ve İskandinav Ülkeleri Uygulamaları

Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.12, ss.201-225, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karayollarında Fiyatlandırma ve Dünya Uygulamaları

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.51, sa.592, ss.99-118, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARAYOLLARINDA FİYATLANDIRMA VE DÜNYA UYGULAMALARI

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.51, sa.592, ss.99-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transfer Fiyatlandırma Etik midir?

TİSK AKADEMİ, cilt.9, sa.16, ss.208-229, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç ve Dış Borç Tercihini Etkileyen Faktörler

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.10, sa.23, ss.31-51, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Global Vergi Önerileri ve Uygulanabilirlikleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.27, sa.1, ss.177-195, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ VE UYGULANABİLİRLİKLERİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.177-195, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Büyüklüğü ve Kişi Başına Gelir Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1968-2005)

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.47, sa.541, ss.61-70, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği nde Vergi Rekabeti Son Dönem Gelişmeler

Vergi Sorunları Dergisi, sa.261, ss.186-193, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Globalleşme ve Ulusal Vergi Politikalarının Sınırlayıcıları

Yaklaşım Dergisi, sa.207, ss.724-732, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maliye Politikasındaki Yeni Trend: Mali Kurallar

Maliye Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Kurumlarında Personel Otoparklarının Ücretlendirilmesi: KTÜ Farabi Hastanesi Örneği

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 Eylül 2017

Karayollarından Kaynaklanan Dışsallıkların İçselleştirilmesi: Karayolu Fiyatlandırma Uygulamaları

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 Eylül 2017

Globalization and the Transformation of Taxation: The Future of Income Taxes

. 7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Çek Cumhuriyeti, 18 - 21 Mayıs 2007, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Maliye Politikasındaki Yeni Trend: Mali Kurallar

Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim Vergi Harcama Borçlanma vs Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Coşkun Can AKTAN, Ahmet KESİK, Fatih KAYA, Editör, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, ss.63-83, 2010