Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Asgari Ücretin Vergilendirilmesi tartışması

Vergi Raporu, no.266, pp.11-30, 2021 (Other Refereed National Journals)

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİ VE BU VERGİLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN ANALİZİ

Mali Çözüm Dergisi, vol.31, no.167, pp.107-133, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnovasyona Yönelik Vergi Politikası: Patent Box Rejimi

ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.17-35, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Tarımsal Mali Desteklerin Karşılaştırılması

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.9, no.18, pp.163-183, 2020 (International Refereed University Journal)

Küreselleşme Sürecinde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri ve Önleme Çabaları

Legal Mali Hukuk Dergisi, no.189, pp.2395-2434, 2020 (Other Refereed National Journals)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorunu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, no.2, pp.439-460, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede BEPS Eylem Planı ve Değerlendirilmesi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.3, pp.447-459, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları: Bir Model Önerisi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.89-108, 2016 (International Refereed University Journal)

Avrupa Borç Krizi: Nasıl, Neden ve Nereye?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.10, no.1, pp.209-232, 2015 (International Refereed University Journal)

Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Teşvikler: Türkiye ve İskandinav Ülkeleri Uygulamaları

Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.6, no.12, pp.201-225, 2015 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Motorlu Taşıtlar Vergisinde Değişim İhtiyacı Türkiye İçin Model Önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.15, no.2, pp.269-289, 2014 (International Refereed University Journal)

İç ve Dış Borç Tercihini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.10, no.23, pp.31-51, 2014 (International Refereed University Journal)

Elektronik Ticaretin Transfer Fiyatlandırmaya Etkisi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.23, pp.52-69, 2014 (International Refereed University Journal)

Karayollarında Fiyatlandırma: Dünya Uygulamaları

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.51, no.592, pp.99-118, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Transfer Fiyatlandırma Etik midir?

TİSK AKADEMİ, vol.9, no.16, pp.208-229, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Global Vergi Önerileri ve Uygulanabilirlikleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.1, pp.177-195, 2013 (International Refereed University Journal)

Bağımsız Maliye Politikası Kurulu Uygulanabilir mi?

Maliye Dergisi, no.163, pp.36-60, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Büyüklüğü ve Kişi Başına Gelir Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1968-2005)

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.47, no.541, pp.61-70, 2010 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği'nde Vergi Rekabeti Son Dönem Gelişmeler

Vergi Sorunları Dergisi, no.261, pp.186-193, 2010 (Other Refereed National Journals)

Globalleşme ve Ulusal Vergi Politikalarının Sınırlayıcıları

Yaklaşım Dergisi, no.207, pp.724-732, 2010 (Other Refereed National Journals)

Mali Kural Uygulamaları ve Ekonomik Amaçlar Üzerindeki Etkileri

Vergi Dünyası Dergisi, no.342, pp.10-23, 2010 (Other Refereed National Journals)

Maliye Politikasındaki Yeni Trend: Mali Kurallar

Maliye Dergisi, no.156, pp.51-65, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zararlı Vergi Rekabetinin Sosyo-Ekonomik Etkileri

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.45, no.518, pp.51-74, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Global Vergi Rekabetine Karşı Ülkelerin Kendilerini En İyi Koruma Yolu Nedir?

Vergi Sorunları Dergisi, no.239, pp.7-48, 2008 (Other Refereed National Journals)

Globalleşme Vergi Devleti İçin Bir Tehdit mi?

Vergi Sorunları Dergisi, no.234, pp.143-179, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Charged in Health Institutions of the Staff Parking: KTU Farabi Hospital Example

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 September 2017

Internalization of Externalities from Roads: Road Pricing Practices

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 September 2017

Globalization and the Transformation of Taxation: The Future of Income Taxes

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Praha, Czech Republic, 18 - 21 May 2017, pp.1

Books & Book Chapters

Kamu Kaynaklı Gayrimenkul Değer Artışlarının Vergilendirilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri

in: Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.439-455, 2021

Vergi-Harcama İlişkisi: OECD(25) Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-II, Levent Yahya ESER,Serkan SAMUT, Editor, Celepler Matbaacılık Basım Yayım ve Dağıtım, Trabzon, pp.193-211, 2020

Ticari Açıklık ve Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-I, Dilek TANDOĞAN,Fatma KOLCU, Editor, Celepler Matbaacılık Basım Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.311-322, 2020

Maliye Politikasındaki Yeni Trend: Mali Kurallar

in: Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim Vergi Harcama Borçlanma vs Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Coşkun Can AKTAN, Ahmet KESİK, Fatih KAYA, Editor, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, pp.63-83, 2010