Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Transfer Fiyatlandırma Etik midir?

TİSK AKADEMİ , vol.9, no.16, pp.208-229, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Charged in Health Institutions of the Staff Parking: KTU Farabi Hospital Example

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 September 2017

Internalization of Externalities from Roads: Road Pricing Practices

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 September 2017

Globalization and the Transformation of Taxation: The Future of Income Taxes

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Praha, Czech Republic, 18 - 21 May 2017, pp.1

Books & Book Chapters

Küreselleşmenin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırmalar: Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama, Gülsen Kıral,M. Selçuk Özkan, Editor, Lİvre de Lyon, Lyon, pp.341-368, 2022

Çevre Vergilerinin Karbondioksit Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: MALİYE YAZILARI TEORİ – İKTİSAT – POLİTİKA, Arkan YUSUFOĞLU; Muharrem ÇAKIR, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.47-69, 2022

Çevre Vergilerinin Karbondioksit Emisyonu Üzerideki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: Maliye Yazıları Teori – İktisat – Politika, Yusufoğlu Arkan, Çakır Muharrem, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.47-69, 2022

Küreselleşmenin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırmalar: Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama, Kıral Gülsen, Özkan Selçuk, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.341-358, 2022

Kamu Kaynaklı Gayrimenkul Değer Artışlarının Vergilendirilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri

in: Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.439-455, 2021

Vergi-Harcama İlişkisi: OECD(25) Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-II, Levent Yahya ESER,Serkan SAMUT, Editor, Celepler Matbaacılık Basım Yayım ve Dağıtım, Trabzon, pp.193-211, 2020

Ticari Açıklık ve Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-I, Dilek TANDOĞAN,Fatma KOLCU, Editor, Celepler Matbaacılık Basım Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.311-322, 2020

Vergi-Harcama İlişkisi: OECD(25) Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi..

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-II, Eser, Levent Yahya ve Samut, Serkan, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, pp.193-211, 2020

Ticari Açıklık ve Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-I, Tandoğan, Dilek ve Kolcu Fatma, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, pp.311-322, 2020

Maliye Politikasındaki Yeni Trend: Mali Kurallar

in: Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim Vergi Harcama Borçlanma vs Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Coşkun Can AKTAN, Ahmet KESİK, Fatih KAYA, Editor, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, pp.63-83, 2010

Metrics

Publication

52

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals