Prof. AHMET MELİH ÖKSÜZ


Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Şehircilik


Research Areas: Architecture, City and Regional Planning, Engineering and Technology

Email: m_oksuz@ktu.edu.tr
Office Phone: +90 462 377 1633
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//m_oksuz
Office: KTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Address: KTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANA BİLİM DALI 61080 TRABZON

Metrics

Publication

81

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

21

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Thesis Advisory

10

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1990 - 1997

1990 - 1997

Doctorate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Şehircilik, Turkey

1985 - 1988

1985 - 1988

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Şehircilik, Turkey

1980 - 1985

1980 - 1985

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Turkey

Dissertations

1997

1997

Doctorate

KENTSEL İŞLEVLERİN BOYUTLARI VE MEKANSAL DAĞILIMINI KESTİRMEDE KULLANILABİLECEK BİR MODEL-VEKTÖR OTOREGRESYON: TRABZON ÖRNEĞİ Sustainable Development

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Şehircilik

1988

1988

Postgraduate

İMAR BAĞIŞLAMALARININ KENT PLANLARI ÜZERİNE GETİRDİĞİ İMAR YÜKLERİ (2981 SAYILI YASA UYGULAMASI VE SONUÇLARI: TRABZON ÖRNEĞİ)

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Şehircilik

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Architecture

City and Regional Planning

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2002 - 2013

2002 - 2013

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

1998 - 2002

1998 - 2002

Lecturer PhD

Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

1992 - 1998

1992 - 1998

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

1988 - 1992

1988 - 1992

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Mimarlık Bölümü, Şehircilik

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Ktü Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım

2005 - 2008

2005 - 2008

Board Member

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2005 - 2008

2005 - 2008

Vice Dean

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2005 - 2008

2005 - 2008

Academic Board Member

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

1998 - 2000

1998 - 2000

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, Mimarlık Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

KENTSEL ALTYAPI

Undergraduate

Undergraduate

BİTİRME ÇALIŞMASI

Undergraduate

Undergraduate

PROJE VI

Undergraduate

Undergraduate

ŞEHİRCİLİK PROJE

Doctorate

Doctorate

KENTSEL TASARIM İLKE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Postgraduate

Postgraduate

KENTSEL TASARIM KURAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Evaluating the development of an urban site through morphological analysis; case of Ortamahalle

Şahin B. B., Öksüz A. M.

CHRONICLES OF EVER-CHANGING CITYSCAPES | IX AACCP Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning Symposium, Tirana 2022, Tirane, Albania, 24 - 26 November 2022, pp.31-32 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

An Evaluation On The Concept Of Neighborhood And "Projects With Neighborhood Concept"

Tutkun M., Şahin B. B., Varol E., Öksüz A. M.

VII. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.1935-1939

2020

2020

Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Akıllı Şehir Kavramı

Tutkun M., Öksüz A. M.

5. Kent Araştırmaları Kongresi Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.74-75 Sustainable Development

0

0

The Contexs in Design Education: Sample Amasya

KULOĞLU N., CORDAN Ö., ÖKSÜZ A. M., ASASOĞLU A. O.

2. International Symposium of IAPS-CSBE Network Traditional Environments in a New Milenium: Defining Principles And Professional Practise, Amasya, Turkey, pp.94

0

0

The Issue of Vested Rights in Zoning Law: Turkey Case

NİYAZOĞLU Z., ÖKSÜZ A. M.

1 st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, pp.597

0

0

Trabzon’da Hizmet Alanı ve Kentsel Donatı Etkileşimi

AYDEMİR S., ÖKTEN N., ÖKSÜZ A. M.

Geçmişten Geleceğe Trabzon Ulusal Sempozyumu, Trabzon, Turkey, pp.60

0

0

The Contexs in Design Education: Sample Amasya

KULOĞLU N., CORDAN Ö., ÖKSÜZ A. M., ASASOĞLU A. O.

2. International Symposium of IAPS-CSBE Network Traditional Environments in a New Milenium: Defining Principles And Professional Practise, Amasya, Turkey, pp.94

2017

2017

Türkiye'deki Planlama Kuram ve Pratiğinde Kırsal Alan Planlamasının Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırması

SANCAR C., ÖKSÜZ A. M., BARUT M., DEDEOĞLU ÖZKAN S.

17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Burdur, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.93-108

2015

2015

Kırsal Alanda Tümevarımcı Yaklaşımla Tipoloji Oluşturma: Trabzon Kırsalı

BEYAZLI D., Aydemir S., ÖKSÜZ A. M., ÖZLÜ S.

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, vol.1, no.1, pp.23-40

2015

2015

Müdahale Mücadele ve Planlama Alanı Olarak Trabzon Akyazı Projesi

ÖKSÜZ A. M.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu Müdahale, Mücadele ve Planlama, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015

2014

2014

Kırsal Alan Sınıflaması: Ülkesel Boyut

ÖKSÜZ A. M., BEYAZLI D., AYDEMİR S., SULAK B.

14. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2014, pp.1-11

2014

2014

Kent İçi Yollarda Karayolları Teşkilatının Rolü Trabzon Kenti Üzerinden Kurumsal ve Teknik İrdeleme

ÖKSÜZ A. M.

Şehircilik ve Ulaşım Planlaması Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi, Trabzon, Turkey, 26 September 2014

2010

2010

The Issue of Vested Rights in Zonning Law Turkey Case

ÖKSÜZ A. M., ZEYNEP N.

1 st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 2 - 04 June 2010, pp.597-615

2009

2009

Bölünme Bütünleşme İkilemindeki Planlama Alanı: Trabzon Kentsel Bölgesi Örneği

ÖKSÜZ A. M., YEŞİLTEPE M.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyum Kentleri Korumak Savunmak, Antalya, Turkey, 6 - 08 September 2009, pp.655-669

2008

2008

The First Project (Studio) Experience in the Urban Planning Education: The Testing of a Method

ÖKSÜZ A. M.

Designing Design Education, Design Train Congress, Amsterdam, Netherlands, 5 June - 07 July 2008, pp.183-198

2006

2006

Planlamada Yer Seçim Kararlarının politik İçeriği

ÖKSÜZ A. M., BEYAZLI D., AYDIN TÜRK Y.

6. Türkiye Şehircilik Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2006, pp.169-178

2005

2005

Bölgesel merkez Olarak Trabzon Kenti Gelişimi: Yeni Ulaşım Olanakları-Kent Makro Formu İlişkisi

ÖKSÜZ A. M.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyum Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2005, pp.169-178 Sustainable Development

2005

2005

Urban Transport And Environment Assesment of Probable Environmental İmpacts of Black Sea Coast Double Lane Motorway

SANCAR C., AYDEMİR Ş., ÖKSÜZ A. M.

3 rd International Conference on Ecological Protection of The Planet Earth, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2005, pp.36-48

2002

2002

Gençlerin Bakışıyla Yaşanabilir Kentlerin Temel Özellikleri

AYDEMİR Ş., AYDEMİR S., ÖKSÜZ A. M., AYDIN TÜRK Y., ÖZYAVUZ A.

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 - 26 January 2002, pp.67-82

2001

2001

DOKAP Bölgesi Kentsel Etki Alanları

ÖKSÜZ A. M., AYDEMİR Ş., AYDIN TÜRK Y., BEYAZLI D.

9. Ulusal Bölge Bilimi – Bölge Planlama Kongresi s: 289-., Trabzon, Turkey, 03 September 2001, pp.289-310

2001

2001

Essentials of liveable Environments For Urban Young

AYDEMİR Ş., AYDIN TÜRK Y., ÖKSÜZ A. M., ÖZYAVUZ A., AYDEMİR S.

Livenarch 2001-Liveable Environment & Architecture İnternational Congress, Trabzon, Turkey, 4 - 07 July 2001, pp.42-49

2000

2000

DOKAP Bölgesinde Kentsel Kademelenme

ŞEN D., AYDEMİR Ş., ÖKSÜZ A. M., AYDIN Y., AYDIN TÜRK Y.

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.406-419

2000

2000

DOKAP Bölgesi Kentsel Etki Alanları

ÖKSÜZ A. M., AYDEMİR Ş., AYDIN TÜRK Y., BEYAZLI D.

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.289-304

2000

2000

DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejileri

AYDIN Y., AYDEMİR Ş., ŞEN D., ÖKSÜZ A. M., AYDIN TÜRK Y.

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.41-50

1993

1993

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yerleşmeler Arası Nüfus Hareketi

SALİHA A., NERMİN Ö., ÖKSÜZ A. M.

3. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 1993, pp.126-136

Books & Book Chapters

2020

2020

Konut Bölgelerinde Yaşam Kalitesi–Erişebilirlik

ÖKSÜZ A. M., ERDOĞAN A., ÖZLÜ S.

in: Trabzon Şehircilik Şûrası içinde Konut Bölgelerinde Yaşam Kalitesi–Erişebilirlik, Dilek Beyazlı, Editor, KTÜ Basımevi, Trabzon, pp.49-76, 2020

2019

2019

TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Mermer Fabrikası Kurulumu İçin En Uygun Organize Sanayi Bölgesinin Seçimi

BAYLAN E. B., YOLOĞLU A. C., ÜZÜMCÜ A., Kalkan A., ÖKSÜZ A. M., FİLİZTEKİN O. A., et al.

in: BÖLGESEL KALKINMA VE BÖLGE BİLİMİ ÜZERİNE YAZILAR, Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.201-211, 2019

2016

2016

KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI GELİŞME SENARYOLARI

BEYAZLI D., ÖKSÜZ A. M.

in: KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI, ERDOĞAN, A., BEYAZLI, D., ÖZLÜ, S., Editor, KTÜ YAYINLARI, Trabzon, pp.167-189, 2016

2009

2009

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU

ÖKSÜZ A. M., AYDEMİR Ş., AYDEMİR S., SANCAR C., BEYAZLI D., ÖZEN TURAN S., et al.

in: ŞEHİRCİLİK DERLEMELERİ TRABZON VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, SANEM ÖZEN TURAN, Editor, Ktü Yayınları, Trabzon, pp.32-45, 2009

2004

2004

Planlama Yaklaşımları (Kuramları), Kentsel Dış Mekanlar,

ÖKSÜZ A. M., AYDEMİR Ş., AYDEMİR S., BEYAZLI D., ÖKTEN N., SANCAR C., et al.

in: Kentsel Alanların planlanması ve Tasarımı, Dilek Beyazlı, Yelda Aydın Türk, sanem özen Turan, Editor, İber Matbaacılık, Trabzon, pp.92-332, 2004


Citations

Total Citations (WOS): 14

h-index (WOS): 2