Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research On The Methods Used For The Estımatıon Of The Economıc Value Of Protected Areas: Hedonıc Prıce Method

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Turkey, 16 April - 18 June 2019, vol.., pp.863-870 Sustainable Development

IPARD Programme Applications In The Rural Development(Example Of Trabzon Province)

International Forestry and Enviroment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.115

Invasive Alien Plants in Espiye (Giresun) Forest Planning Unit

International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.83 Sustainable Development

A Research on The Methods Used in Determining The Economical Values of Forests

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1208 Sustainable Development

A RESEARCH ON THE LEADERSHIP TYPE OF FOREST ORGANIZATION IN TURKEY

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.150 Sustainable Development

ORMANCILIK ÖRGÜTÜNDE 2010’dan 2014’e MOBBING: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

IV. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.472-478 Sustainable Development

Economic Analysis of Tending Pathways in Beech Stands: Case Study of Torul District

10th International Beech Symposium, Kastamonu, Turkey, 1 - 06 September 2015, vol.., pp.71

The evaluation of the economic analysis on non-wood forest products to be used in the rehabilitation areas: The case of Turkey

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, vol.1, no.1, pp.154 Sustainable Development

Woody taxa that produce important non-wood forest products for rehabilitation in arid-semi arid region

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, vol.1, no.1, pp.97 Sustainable Development

Ormancılık Örgütünde Mobbing ve Boyutları Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği

3. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.1-10 Sustainable Development

Peyzaj Alanlarında Kullanılan Sulama Yöntemleri, Sulama Çözümleri ve Çözüm Önerileri

I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, Turkey, 5 - 07 November 2009, pp.598-603

Türkiyede Tıbbi Bitki Ticareti

II. Ormancılıkta Sosyo - Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Turkey, 19 - 21 February 2009, pp.89-98

Situation of Medicinal Plant Marketing in Turkey (Sample of Trabzon)

3rd International Scientific Conference FORTECHENVI, Prag, Czech Republic, 26 - 30 May 2008, pp.55-61

Değişen Yaylacılık Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, Turkey, 8 - 09 May 2008, pp.332-342

Türkiye’de Tıbbi Bitki Ticaretinin Durumu (Trabzon İli Örneği)

1st International Non-Wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.678-684

. Ormancılık Örgütü Teknik Personelinin Durumu ve Karşılaşılan Bürokratik Sorunlar

Ormancılıkta Sosyo - Ekonomik Sorunlar Kongresi, Çankırı, Turkey, 26 - 28 May 2006, pp.87-92 Sustainable Development

Books & Book Chapters

GREEN STREETS

in: International Research and Reviews in ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, GÜNGÖR SERTAÇ, FELEK ÖZGEL SEVAL, Editor, SERÜVEN PUBLISHING, Ankara, pp.85-100, 2023

THE EFFECT OF GREEN NETWORKS ON WATER MANAGEMENT IN URBAN STREETS

in: Research And Evaluations In Architecture, Planning and Design, BİÇER PARLAK ÖZLEM, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.15-32, 2023

CARBON-LANDSCAPE RELATIONSHIP IN URBAN OPEN GREEN AREAS

in: Research & Reviews in Architecture, Planning and Design, DEMİRKAN ÇETİNKALE GÜLBİN,GÜNGÖR SERTAÇ, Editor, GECE PUBLISHING, Ankara, pp.51-65, 2022

DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF PROTECTED AREAS IN THE WORLD AND IN TURKEY

in: Current Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture, Prof. Dr. İsmet Daşdemir,Prof. Dr. İbrahim Cengizler,Prof. Dr. Taner Akar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.71-85, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

ECONOMIC VALUE OF URBAN GREEN AREAS AND RECREATION

in: Research & Reviews in Architecture, Planning and Design, Assoc. Prof. Dr. Sertaç GÜNGÖR, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.59-72, 2021

TRADE of NON-WOODFOREST PRODUCTS in TURKEY

in: The Future of Forestry, Non-wood forest Products and Services, Regarding social, Economics and Politics Aspects, Şen Gökhan, Güngör Ersin, Editor, Duvar Publishing, pp.25-34, 2020 Sustainable Development

Kırsal Kalkınma ve Orman Köyleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017 Sustainable Development

Bullying in Turkish Forestry Organization from 2010 to 2015

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Lévai L., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty, Sofia, pp.172-180, 2016

Economic evaluation of wood pellet as a renewable energy source in Turkey

in: Environment and ecology at the beginning of the 21st century, Efe R., Bizzarri C., Curebal İ., Nyussupova G. N., Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.125-138, 2015

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

103

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

115

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

175

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals