Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship between Foreign Direct Investment and Carbon Dioxide Emission: A Research on the BRICS Countries and Turkey

International European Conference on Interdisciplinary Scientific Researches Paris/FRANSA, Paris, France, 15 - 17 November 2019 Sustainable Development

FİNANSAL GELİŞME, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ve KARBONDİOKSİT EMİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.221-236

KURUM İMAJININ BİREYSEL BANKACILIK FİNANSAL ÇIKTILARINA ETKİSİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS-ICMEB’170ICMEB’17INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, 7 - 09 September 2017

Kurum İmajının Bireysel Bankacılık Finansal Çıktılarına Etkisi

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.584-591

Banka Kredileri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

21. Finans Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.51-60 Sustainable Development

BIST 100 ENDEKSİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜPERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

International Congress of Management, Economy and Policy, 20 - 21 May 2017, pp.327-340

İmalat Sanayi İşletmelerinin Finansal Durum Analizi: Doğu Karadeniz Bölgesi

2. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.1-17

Metrics

Publication

22

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

2
UN Sustainable Development Goals