Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORMANCILIK SEKTÖRÜNDE EKONOMİK BAŞARI TAYİNİ

IV. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 6 - 09 December 2021, pp.1-2 Sustainable Development

Evaluation of the Effect of Hunting Tourism in Turkey on Rural Development

1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, pp.523

Low impact harvesting in Turkey- Circular economy value chains

Forêt2019 – Joint Session of the ECE Committee on Forests andthe Forest Industry and the FAO European Forestry Commission, 4 - 07 November 2019 Sustainable Development

Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Sektörünün Ekonomik Analizi

Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Samsun, Turkey, 4 - 05 January 1999, pp.183-193

Forest biomass as a source of renewable energy in Turkey

2nd Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 29 July 1998, pp.327-330 Sustainable Development identifier

Stepwise Regresyon Analizi Yardımıyla Orman İşletmelerinin Ekonomik Analizi (DKB 25 Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 23 October 1998, pp.276-284 Sustainable Development

Türkiye’de Ormancılık Örgütünün Orman Sınırları Dışına Arazi Çıkarılması Uygulamasına Bakış Açısı

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 23 October 1998, pp.87-96 Sustainable Development

Sosyal İhtilaflı Orman Alanlarının Orman İşletmeciliği Faaliyetleri Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 1998, pp.251-260 Sustainable Development

Orman Rejimi Dışına Arazi Çıkarma Uygulamalarının Yasal ve SosyoEkonomik Boyutu Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 1998, pp.272-284 Sustainable Development

TÜRKER, M.F. ve YAZICI, K., Devlet Orman İşletmeleri Tomruk Piyasa Satışlarında Fiyat Oluşumu (DKB Örneği)

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 1995, pp.209-216 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yeni Anayasa’da Orman: Anayasa’da Yer Alması Gereken Ormancılıla İlgili Hükümler

in: Yeni Anayasa da yer Alması gereken Ormancılılla İlgili Muhtemel Hükümlere Dair gerekçeli Görüşler, Sezgin ÖZDEN, Editor, TOD yayınları, İstanbul, pp.97-102, 2016 Sustainable Development

Orman Ürünleri Pazarlaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Trabzon, 2014 Sustainable Development

Turkey

in: Valuing Mediterranean Forests, Merlo, M. Croitoru L., Editor, CABI Publishing, Trabzon, pp.195-211, 2005 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

289

Citation (WoS)

211

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

291

H-Index (Scopus)

7

Project

8

Thesis Advisory

19

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals