Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Geleceğin Mekanları için Kuramsal bir Ele Alış: Belirsizlik İlkesi Altında Planlama

8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Plans for the Crises (!)? Planning against the Risk of Crises?

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2020, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Kentsel Açık Yeşil Alanların Kent Planlama Üzerindeki Rolü: Tokat-Niksar Örneği

V.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018, vol.II, pp.265-271

Environmental Plan For Geographic Information Systems Place Of Production: Bakırçay Basin Environmental Plan Example

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 10 - 11 November 2017, pp.1

The Development of Tourism in Right with Strategic Planning Approach Resolutions:Tokat History City Center Sample

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Roma, Italy, 18 - 21 May 2017, pp.166-190

Large scaled ınterventıons for small scale cıtıes Yıldızlı (Akçabat) Trabzon sample

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 18-21 Mayıs 2017 Roma/İtalya, ROMA, Italy, 18 - 21 May 2017, pp.191-211

Large Scaled Interventions for Small Scale Cities Yıldızlı (Akçaabat) Trabzon Sample

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Roma, Italy, 18 - 21 May 2017, pp.191-211

A Trial for the Development of Tourism in Right with Strategıc Planning Resolutions: Tokat History City Center Sample

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Rome, Italy, 18 - 21 May 2017, pp.165-190

Kente Müdahalenin Aracı Olarak (!) Planlama: Trabzon-Çukurçayır Kentsel Gelişim Süreci

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015, pp.483-501

Metrics

Publication

14
UN Sustainable Development Goals