Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalıkuşu’nun Öz-Çeviri Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, sa.5, ss.314-333, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New (Mis)Conception in the Face of the (Un)Translatable: ‘Terscüme’

transLogos Translation Studies Journal, cilt.11, ss.92-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reşat Nuri’nin ”Yazar” ve Çevirmen” Kimlikleri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.178

"Açık Erişim” Ne Kadar “Açık”tır?: Açık Erişimin Sınırları

Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Ekim 2019, ss.26-27

Çalıkuşu’nun Diliçi Çeviri Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019, ss.46

“Çevirmen”den “Yazar”a ve “Çeviri”den “Telif”e: Türkçede The Great Siege, Malta 1565

5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 25 - 27 Ekim 2018

The Siege of Malta, 1565 ve Turgut Reis (Son Sefer)’de Çevirmen ve Yazar Kimliklerinin Yansımaları: Ön Çalışma Notları

7th International Conference on Narrative and Language Studies, Trabzon, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2018

The TurkIsh Ordeal ve Türk'ün Ateşle İmtihanı’nda Belleğin Farklı Şekilde Sunuluşuna Çeviribilimsel Bir Bakış: Ön Çalışma Notları

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Kavramsal Sınırların Yeniden Ele Alınması: “Çeviri” Yoluyla “Telif” Olan

Çeviribilimde Araştırmalar, Seda Taş, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.149-176, 2019

Geri Çevirilerde Çevirmenin İzini Sürmek

Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, Seda Taş, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.317-346, 2018