Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri , Türkiye

 • 2006 - 2010 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri , Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2010 Yüksek Lisans

  TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE SOSYO-EKONOMİK UYUM SÜRECİ: İSTANBUL'DAKİ TRABZONLULAR ÖRNEĞİ

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri