Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslami Perspektiften Endüstri İlişkilerine Bir Bakış

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.1031-1046, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)