Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TESTING THE PERFORMANCE OF SPATIAL INTERPOLATION METHODS USED FOR GEOID MODELING

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.2359-2367, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

COMPARING THE VOLUME METHODS THROUGH USING DIGITAL ELEVATION MODELS CREATED BY DIFFERENT INTERPOLATION METHODS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.4734-4741, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A research of consistencies and progresses of geoid models in Turkey

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.9, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of global and local gravimetric geoid models in Turkey

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.1829-1839, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trend analysis of sea level changes using IBM SPSS software

Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs, cilt.11, ss.201-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Jeoid yüksekliklerinin belirlenmesinde ağırlıklı ortalama ve polinomlarla enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of discrepancies of some geoids determined using various methods for Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, cilt.6, ss.4656-4666, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4 Comparison of Different Height Systems

GEO-SPATIAL INFORMATION SCIENCE, cilt.11, ss.209-214, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Volume Calculation Through Using Digital Elevation Models Created by Different Interpolation Methods

XXVI FIG International Congress & General Assembly, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018, ss.1-14

Comparison of Spatial Interpolation Methods Used for Geoid Modeling

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

“Türkiye İçin Farklı Jeoid Modellerinin Karşılaştırılması”

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)'nun "Gravite ve Yükseklik Sistemleri", İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, ss.1

GOCE Uydu Verilerinin Türkiye’de Testi

”, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1

Farklı Yöntem ve Verilerle Belirlenen Türkiye Jeoidlerinin İncelenmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)'nun "Yerel Jeoitlerin Belirlenmesi" konulu 2012 Yılı Bilimsel Toplantısı, Afyon, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2012

Evaluation of Recent Global Geopotential Models with Turkish Local GPS/Levelling Geoid

WEGENER 2010 15th General Assembly of WEGENER, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010

Gravite Ölçüsü ve Gravitenin Yer Bilimlerindeki Yeri

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007

Helmert Ortometrik Yüksekliklerin Belirlenmesi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007

Positioning with Astronomic and Geodetic Method

XXIII International FIG Congress, Munich, Almanya, 8 - 13 Ekim 2006

Description of Geoid and Geoid Determination Methods

1st International Symposium of the International Gravity Field Service, İstanbul, Türkiye, 28 Ağustos - 01 Eylül 2006

Comparison Of Helmert Orthometric Heights And Normal Heights

Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 28 - 31 Mart 2006

Jeoid ve Jeodezideki Önemi

TUJK 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, ss.314-316

Jeodezideki Farklı Yükseklik Sistemlerinin Karşılaştırılması

TUJK 2004 Yılı Bilimsel Toplantısı Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2004, ss.72-78