Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eastern Black Sea Region - A sample of modular design in the vernacular architecture

BUILDING AND ENVIRONMENT, cilt.42, sa.7, ss.2746-2761, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Climatic effect in the formation of vernacular houses in the Eastern Black Sea region

BUILDING AND ENVIRONMENT, cilt.42, sa.2, ss.960-969, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplu Konutlardaki Yerleşim Kararlarının Enerji Etkin Mimarlıktaki Rolü

Mimarlık ve Yaşam, cilt.4(1), ss.69-78, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atriyumlu ofislerde doğal havalandırma ‘Ilıman iklim örneği’

Online Journal of Art and Design (OJAD), cilt.7, sa.2, ss.16-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi

Yapı Dergisi, sa.399, ss.110-116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yapı (DAAI Index), sa.399, ss.110-116, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Yapı Dergisi, sa.395, ss.138-144, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ Edebiyat Fakültesi

Yapı Dergisi, sa.395, ss.138-144, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Etkin Tasarımda Pasif İklimlendirme: Doğal Havalandırma

Tesisat Mühendisliği, sa.129, ss.62-70, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem İzolatör Sistemleri

Dizayn Konstrüksiyon, sa.308, ss.47-52, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Brüt Betonun Mimaride Kullanımı.

Hazır Beton Dergisi, sa.68, ss.62-67, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Place Attachment in Architecture: Old and New Yusufeli

LIVENARCH 6th International Congress, 25 - 28 Eylül 2019

THE INVESTIGATION OF THE PERIODICAL CHANGES IN THE CITY CENTER OF TOKAT BY HISTORICAL MONUMENTAL BUILDINGS

LIVENARCH 6th International Congress , 2019, Trabzon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, cilt.1, ss.507-518

Long-span industrial wood domes

International Civil Engineering and Architecture Conference, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.2, ss.458-463

Sürdürülebilir Malzeme Olarak Bambunun Mimaride Kullanımı

4. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, ss.178

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME OLARAK BAMBUNUN MİMARİDE KULLANIMI

4. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 Nisan - 24 Mayıs 2019, ss.178

THE INVESTIGATION OF CLIMATE APPROPRIATENESS OF THE BUILDING ENVELOPS WITH TIMBER FRAMED: THE CASE OF BLACK SEA REGION

International Civil Engineering Architecture Conference, 2019, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.2, ss.360-370

Life Based Productıon in Rural Settlements: ‘Yayla’ Houses

International Civil Engineering Architecture Conference, 17 - 20 Nisan 2019

Kağıt Tüpler İle İç Mekan Tasarlamak

2. Ulusal İç Mimari Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, cilt.29

Artvin-Ardanuç Kırsal Mimari Dokusu

4. Ulusal Yapı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.459-472

Kırsal Yerleşmelerde Orman Varlığının Mimariye Etkileri Ahşap Evler: Ardanuç

ULUSLARARASI ARTVİN SEMPOZYUMU, Artvin, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1262-1271

Kırsal Turizmde Geleneksel Kırsal Mimari Mirasın Değerlendirilmesi Artvin-Ardanuç

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.200-208

Atriumlarda Doğal Havalandırma

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, ss.201-208

Sürdürebilirlik Bağlamında Türkiye’deki Toplu Konut Örnekleri

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013, ss.997-1010

Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye’xxdeki Toplu Konut Örnekleri

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013

Enerji Etkin Bina Tasarımı ve Güneş Kontrol Elemanları

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.185-195

Mimaride Nanoteknolojik Malzemelerin Kullanımı

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.378-389

Enerji Etkin Tasarımda Pasif İklimlendirme: Doğal Havalandırma

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.193-202

Tasarımdan Uygulamaya Geçiş Süresince Detay Derslerinin Önemi

23. Uluslararası Yapı & Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Mart 2011, ss.111-117

Green Roofs

Livable Environments & Architecture, International Congress, Livenarch, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009, cilt.2, ss.849-859

Membran Sistemler ve Çadır Sistem Uygulamaları

15. Yıl Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu, SDU, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007, ss.144-151

Yaşlılar İçin Tasarlamak

III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2005, ss.279-289

Mekan-Merdiven-Malzeme

İkinci Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.265-277

Brüt Betonun Mimaride Kullanımı

Beton 2004 Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Haziran 2004, ss.564-572

Higro-Termik Konfor ve Konfor Bileşenleri Etkileşiminde Kullanılabilecek Bir Grafik Yöntem

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 1999, ss.20-32 Creative Commons License

Hava Katmanlı Yeni Bir Briketin Kuzey ve Güney Duvarlarında Kullanımı

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 1999, ss.45-58 Creative Commons License

Diğer Yayınlar