Araştırma Alanları

 • Tarımsal Bilimler

 • Ormancılık

 • Orman Mühendisliği

 • Havza Amenajmanı

 • Havza Yönetimi ve Planlaması

 • Su Kirliliği ve Kalitesi

 • Toprak ve Su Koruma

 • Mera Ekolojisi ve Islahı

 • Çevre Kirlenmesi

 • Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

 • Orman ve Mera Hidrolojisi

 • Kurak Sahalardan Faydalanma

 • Arazi Islahı