Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Forestry Activities and Surface Water Quality in a Watershed

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, cilt.4, ss.33-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foldere Yağış Havzasında Rusle Yöntemine Göre Toprak Erozyon Miktarının Belirlenmesi

Acta Chimica Slovenica, cilt.20, no.3, ss.638-652, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Land-cover Changes and Potential Impacts on Soil Erosion in a Watershed

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1206-1220 Creative Commons License

Determination of Morphometric Characteristics in Değirmendere Watershed Using ArcGIS Software

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1195-1204 Creative Commons License

Morphometric Characterization and 3D design of Foldere Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, Antalya, Turks Ve Caicos Adaları, 7 - 09 Kasım 2018

Morphometric Analysis and 3D design of Meryemana Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey

1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.1-10

Effects of Soil Erosion on Water Quality and Aquatic Ecosystem in a Watershed

1st International Congress on Agriculture Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.1-10

Determining Watershed Geomorphology of Solaklı Stream in Trabzon Province, Turkey

International Forestry Symposium, IFS2016,, Kastamonu, Türkiye, 03 Ekim 2016, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Effects of River Type Hydropower Plants on Water Quality in Solaklı Watershed

International Forestry Symposium- IFS 2016, Kastamonu, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Effects of River Type Hhydropower Plants on Water Quality in Solaklı Watershed.(Oral Presentation)

International Forestry Symposium- IFS 2016, Kastamonu, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Effects of Hydropower Plants on seasonal variety of some water quality parameters (Poster Presentation)

Ecology and evolutionary biology symposium, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 2015, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Effects of Hydropower Plants on seasonal variety of some water quality parameters

Ecology and evolutionary biology symposium, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 2015, cilt.00, no.0

Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri

Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.00, no.0

Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri (Oral Presentation)

Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Askıda Katı Madde Miktarı Üzerine Etkisi

Ekoloji2015, Sinop, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.00, no.0, ss.0-487

Solaklı Deresinde Askıda Katı Madde Miktarının Zamansal Değişimi

I.Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, ss.48 Creative Commons License

Solaklı Deresindeki askıda katı madde düzeylerinin zamansal değişimi (Oral Presentation)

Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.365-370 Creative Commons License

Solaklı Deresindeki askıda katı madde düzeylerinin zamansal değişimi

Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, ss.365-370