Genel Bilgiler

Biyografi

Nazan Yıldız 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2005 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında aynı üniversitede Uygulamalı Dilbilimi alanında yüksek lisansını   “Karadeniz Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Edebiyat Derslerindeki Eleştirel Düşünce Ortamını Edebiyat Tabanlı Eleştirel Düşünce Programıyla Geliştirmek üzerine Deneysel Bir Çalışma” adlı teziyle tamamladı. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora öğrencisi oldu ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında “Geoffrey Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri’nde Melezleşme ve Sınıflar Arasındaki Sınırların Yeniden Çizilmesi” adlı teziyle doktora derecesini aldı. Oregon Üniversitesi, Amerikan İngiliz Enstitüsünden eleştirel düşünce becerileri üzerine sertifika sahibidir. Ulusal ve uluslararası yayın ve bildirileri bulunmaktadır. Ortaçağ İngiliz edebiyatı, sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası dönemi İngiliz edebiyatı, ve eleştirel düşünce ve edebiyat başlıca çalışma alanlarıdır. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisidir.

 

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı

İletişim